Etusivu » Yritystoiminta » Hyvä CFO ohjaa, ei jarruta
Sponsoroitu

Janne Blomqvist

liiketoimintajohtaja, Azets Insight Oy

Taloushallinnon digitalisoituminen tarkoittaa siirtymistä rutiinien suorittamisesta raportointiin ja liiketoiminnan analysointiin.

– Automaatio antaa aikaa ajattelemiseen, samalla vaatimukset liiketoiminnan syvempään ymmärtämiseen kasvavat, sanoo liiketoimintajohtaja Janne Blomqvist, Azets Insight Oy:stä.

Talousjohtaja ei voi olla perinteinen kirjanpitäjä tai kirstunvartija. Talousjohtaja ei myöskään tarvitse äärimmäisen syvällistä toimialan osaamista, vaan kyvyn mallintaa yrityksen talouden kuva ja tuoda tätä ymmärrystä muille johtajille ja koko organisaatiolle.

– Taloushallinnon kustannukset ovat vain muutamia prosentteja liikevaihdosta, joten niissä säästämällä ei tehdä suurta loikkaa kannattavuuteen. Toki säästöjä saadaan, kun tehtäviä tehdään nopeammin ja tehokkaammin, mutta suurimmat hyödyt tulevat laadun kautta. Tekoäly ja automaatio parantavat analyysejä ja sitä kautta päätöksentekoa. Voidaan yhdistää uudenlaisia datalähteitä, tuottaa tietoa, jollaista ei ole ennen ollut mahdollista saada ja analyysien avulla kehittää liiketoimintaa vastaamaan jatkuvasti muuttuviin haasteisiin, muistuttaa Blomqvist.

Talousjohtaja on ajuri, joka vie organisaatiota oikeaan suuntaan esimerkiksi tukemalla päätöksentekoa relevanteilla analyyseillä ja skenaarioilla. Talousjohtajan ensisijainen tehtävä ei ole olla rahankäytön jarruttaja.

Oikea tieto oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Tekoäly auttaa havaitsemaan suurista datamassoista trendejä, joita ihmisen on vaikea havaita. Taloushallinnon katse siirtyy taustapeiliin katsomisesta tulevaisuuteen ja ennustamiseen. Mutta ihmistä tarvitaan tulkitsemaan ja ymmärtämään, mitä luvut tarkoittavat. Datan rikastaminen lisääntyy.

Johtoryhmässä keskustellaan kenen luvut ovat oikeita. Ne ovat kaikki oikein, mutta määritelty kukin omalta kantiltaan.

Luotettavaa ja laadukasta dataa on hyvin olemassa, mutta usein se on hajallaan eri järjestelmissä ja jopa eri organisaatioissa. Haaste on tuoda sovitulla tavalla kaikki relevantti tieto oikea-aikaisesti sinne missä sitä tarvitaan. Kuka on datan omistaja? Kuka vastaa siitä, että data on ajantasaista ja yhdessä määriteltyjen rakenteiden mukaista? Kuka varmistaa datan hyötykäytön koko organisaatiossa?

– Johtoryhmässä keskustellaan kenen luvut – henkilöstöhallinnon, myynnin vai taloushallinnon – ovat oikeita. Ne ovat kaikki oikein, mutta määritelty kukin omalta kantiltaan. Ne eivät ole vertailukelpoisia, Janne Blomqvist painottaa.

– Pienillä yrityksillä ei välttämättä ole resursseja hyödyntää täysimääräisesti automaatiota, robotiikkaa ja tekoälyä. Tuomme tämän osaamisemme kaikille asiakkaillemme, yrityksen koosta riippumatta, Blomqvist lupaa.

Yritys voi ostaa ulkopuoliselta luottokumppanilta tukea ja apua täydentämään omaa osaamistaan, jolloin yritys saa hyötyjä, jotka olisivat muuten vain todella suurien yritysten käytettävissä.

– Asiakkaan tunteminen on tärkeää. Olemme ylpeitä henkilöstöstämme, joka huomatessaan raportissa jotain epäjohdonmukaisuutta, soittaa asiakkaalle ja selvittää asiat saman tien. Automaation mahdollisuudet ovat lisääntyneet ja kustannukset laskeneet. Haluamme ensisijaisesti auttaa ja kertoa, mitkä ovat taloushallinnon uusimmat mahdollisuudet. Kysy siis rohkeasti mitä automaatio voisi tarkoittaa teidän yrityksellenne, Janne Blomqvist kannustaa.

Miten automaatio voi auttaa yrityksesi liiketoimintaa?

Azets tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman älykkäitä talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisuja:

Niin yrityksen koon, sijainnin kuin liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti skaalautuvat palvelut

Automaation ja tekoälyn tuomat mahdollisuudet

Henkilökohtaisen kehittämiskumppanin

Next article