– Asunnossa voi vastassa olla henkilö, joka on päihtynyt tai psykoottinen. Toisen ihmisen kotiin mentäessä henkilön kohtaamiseen asennoidutaan oikein ja kotia kunnioitetaan. Vuorovaikutustaidot ovatkin siinä keskeisesti avainasemassa. Tässä työssä henkilökunta perehtyy myös tietoon omasta asiakasryhmästään sekä heidän käyttäytymisestään, sairaanhoitaja Mika Merenheimo Sininauha Oy:stä kertoo.

Arvostavaan kohtaamiseen kuuluu rauhallisuus, empatiakyky ja toisen asemaan asettuminen. Syynä aggressiiviseen käytökseen saattaa olla myös kipu, alhainen verensokeri tai yksinkertaisesti liika tunnekuorma, kehittäjä ja työsuojelupäällikkö Jari-Juhani Helakorpi muistuttaa. 

Helakorpi kertoo, että heillä on käytössä oma koulutus turvallisiin kotikäynteihin ja myös perehdytyksessä kiinnitetään huomiota työtapoihin. Tärkeää on, että muut työntekijät tietävät missä työkaveri liikkuu. Työturvallisuuteen kuuluvat myös turvapuhelimet, joista lähtee tarvittaessa kutsu vartijoille.

Työturvallisuutta tukee myös ulkopuolisten antama lisäkoulutus, jota antavat muun muassa lääkärit ja turvallisuusalan sekä vuorovaikutustaitojen kouluttajat. Työssä kohdatut uhkaavat tilanteet dokumentoidaan, käydään läpi tiimissä ja puretaan asiakkaan kanssa. Myös työterveyshuollon palvelut ovat käytössä. Työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, mutta työssä ei olla uhkarohkeita, vaan soitetaan tilanteen vaatiessa hätänumeroon.

– Vaikka mietimme, mitä on työpöydillä tai millaiset työvaatteet ovat, niin lähestymme asiakkaita niin kuin ihminen ihmistä, Merenheimo ja Helakorpi summaavat.