Alf Rehn
Ulkoistaminen
Kun uusiutumista ulkoistetaan
Ulkoistamista on monenlaista. Tavallisin on selkeiden tehtävien selkeä siirtäminen selkeästi organisaation ulkopuolelle, mutta tämä ei tarkoita, etteikö muunkinlaista ulkoistamista olisi.
Ulkoistaminen
Ulkoistaminen vahvistaa yrityksen ydinliiketoimintaa
Tänä päivänä yritysten oma osaaminen ei riitä siihen, että voitaisiin panostaa omin voimin ihan kaikkeen. Siksi on järkevää ostaa tiettyjä palveluja ulkoa tai ulkoistaa niitä. Raja ulkoistamisen ja ulkoisten palvelujen oston välillä on joskus häilyvä.