Korkeakoulut
#mustatuleeisona lääkäri, insinööri vai humanisti?
Korkeakoulun valintaan vaikuttavat useat eri tekijät. Lukiolaiset kaipaavat valintojensa tueksi aitoja referenssitarinoita sekä omakohtaisia kokemuksia.