Pakkaus
Pakkauksen suunnittelu vaikuttaa ratkaisevasti ruokahävikin pienenemiseen
Koko maailmassa noin jopa kolmannes kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy hävikkiin. Suomessa kuluttajan osuus ruokahävikistä on noin 25 kiloa vuosittain.