Koronavirus
Kannattaako yrityksen satsata toiminnanohjausjärjestelmään – no kyllä!
Erilaisten talouspalveluiden myötä yritykset voivat ennakoida tulevaisuutta ja suunnitella kassavirtaansa. Lisäksi palvelut auttavat löytämään verotuksellisesti järkevimmät ratkaisut ja välttämään juridiset sudenkuopat.
kyberturvallisuus
Digitaalinen turvallisuus
Jarno Limnéll: ”Kyberturvallisuus on liiketoiminnan mahdollistaja”
Helpoin tapa lisätä kyberturvallisuutta on nostaa ihmisten tietotaidon tasoa sekä vaikuttaa asenteisiin.
Datan hyödyntäminen
Datan määrä lisääntyy ja konesalien tarve kasvaa
Digitalisaatio lisää käsiteltävän datan määrää ja tallennustilan tarve tulee kasvamaan. Konesaleilla on Suomessa erinomaiset oltavat, mutta lämmön talteenotossa on paljon kehitettävää.
Datan hyödyntäminen
Datanhallinnan merkitys kasvaa datan määrän lisääntyessä
IoT:n tuleminen valtavirtaan on lisännyt hallittavan datan määrää valtavasti. Onkin todella tärkeää, että yritykset osaavat kerätä, säilyttää ja analysoida tätä dataa liiketoimintaansa parhaiten tukevalla tavalla.
Tekoäly
Tietokirjailija Antti Merilehto: ”Kone oppii niin kuin sitä opetetaan”
Tekoälyn Remu Aaltosen, yritysjohdon ravistelijan ja matkaoppaan, tietokirjailija Antti Merilehdon tavoitteena on saada suomalaiset ymmärtämään, että tekoäly ja kone-oppiminen ovat tehokkaita työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen.