Koronavirus
Kannattaako yrityksen satsata toiminnanohjausjärjestelmään – no kyllä!
Erilaisten talouspalveluiden myötä yritykset voivat ennakoida tulevaisuutta ja suunnitella kassavirtaansa. Lisäksi palvelut auttavat löytämään verotuksellisesti järkevimmät ratkaisut ja välttämään juridiset sudenkuopat.
kyberturvallisuus
Digitaalinen turvallisuus
Jarno Limnéll: ”Kyberturvallisuus on liiketoiminnan mahdollistaja”
Helpoin tapa lisätä kyberturvallisuutta on nostaa ihmisten tietotaidon tasoa sekä vaikuttaa asenteisiin.
Datan hyödyntäminen
Datan määrä lisääntyy ja konesalien tarve kasvaa
Digitalisaatio lisää käsiteltävän datan määrää ja tallennustilan tarve tulee kasvamaan. Konesaleilla on Suomessa erinomaiset oltavat, mutta lämmön talteenotossa on paljon kehitettävää.
GDPR
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio: Tietosuojan hallitseminen tuo kilpailuetua
EU:n tietosuoja-asetusta motivoi vahvasti digitaalisen toiminnan vauhdittaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.
äly
Digitaaliset palvelut
Älykäs kiinteistö auttaa ennakoinnissa
Hybridityö muuttaa toimitilojen käyttöä. Joustavien tilaratkaisujen kysyntä vaatii rakennuksilta yhä enemmän älyvalmiuksia, joiden arviointiin velvoitetaan jo EU-direktiivilläkin.