Sijoittaminen ja säästäminen
Sijoittajan testamentti – mitä, miksi ja miten
Testamentti on asiakirja, jolla voidaan poiketa perintökaaren mukaisesta perimysjärjestyksestä ja ilmaista testamentin laatijan viimeinen tahto omaisuutta koskevissa asioissa.
Kiinteistösijoittaminen
Vuokratuloja kasvukeskuksista
Pyydät vuokravälittäjää arvioimaan myynnissä olevasta asunnosta todennäköisesti saatavaa vuokratuottoa.