Älykäs teknologia
Kyvykäs toiminnanohjausjärjestelmä on valmistavan teollisuuden selkäranka
Toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet vuosituhannen alun pirstaloituneista ratkaisuista koko toimitusketjua tukeviksi järjestelmiksi.
Sponsoroitu
Tuottajavastuu pakkauksissa laajeni 
Pakkausten lakisääteinen tuottajavastuu laajeni vuoden 2024 alusta alkaen myös pieniin yrityksiin, kun 1 miljoonan euron liikevaihtoraja poistui. Näin tuottajavastuun piiriin tuli noin 30 000 uutta yritystä. 
Sponsoroitu
Eläinten hyvinvoinnin edistäminen on oleellinen osa kestävää kehitystä
Tuotantoeläinten hyvinvointi ja kotimaisuus ovat suomalaisten keskeisiä kiinnostuksen kohteita.
Digitalisaation hyödyntäminen
AI rokkaa myynnissä ja markkinoinnissa!
Uudet generatiivisen tekoälyn mallit, joita ovat muun muassa markkinajohtaja OpenAI:n ChatGPT sekä pian laajalti saatavilla olevat Microsoftin ja Googlen Office-työkalut, edustavat ja edistävät tekoälyn arkipäiväistymistä.