tietoturva-kyberrikollisuus
Liike-elämän palvelut
Tietoturva ja kyberrikollisuus: Yleisimmät uhat on helppo estää
Tietoturvasta on pitänyt huolehtia aina, mutta digitaalisen tiedonkäsittelyn laajentuessa siitä on tullut vaikeammin hallittavaa. Yleisimmät tietoturvahaasteet liittyvät ohjelmistoturvallisuuteen ja työntekijöiden tietoturvatietoisuuteen eli samoihin asioihin kuin 10 vuotta sitten.
kybermaailman-uhat
Kyberturvallisuus
Kybermaailman uhkiin täytyy varautua
Yritysten on aika tiedostaa, että kyberturvallisuudesta huolehtiminen on yksi yritystoiminnan peruspilareista. Älylaitteet lisääntyvät ja yhä suurempi osa toiminnoista tapahtuu verkossa, mikä tekee ihmisistä, yrityksistä ja valtioista haavoittuvia.
Turvallisuuspalvelut
Turvallisuuspalveluiden tarve on kovassa kasvussa
– Turvallisuustilanne on sekä Suomessa että maailmalla muuttunut merkittävästi lyhyen ajan sisällä. Tämä on johtanut yksityisten turvallisuuspalvelujen kovaan kysyntään ja tarpeen ennustetaan vain kasvavan.