Tietoturva
Tietoturva on prosessi
Kun menin kesäkuussa 1991 F-Secureen, olin firman kuudes työntekijä. 90-luvun alussa lähiverkkoja tai internetiä ei ollut vielä keksitty.
riskienhallinta
Yritysturvallisuus
Hallitsetko riskejä vai hallitsevatko ne sinua?
Yritysmaailmassa on sanonta, että turvallisuusjohtajan astuessa kokoushuoneeseen talousjohtaja hyppää ulos ikkunasta. Turvallisuusinvestoinnit on nähty jopa liiketoimintaa häiritsevinä kuluina.