tietoturva-kyberrikollisuus
Liike-elämän palvelut
Tietoturva ja kyberrikollisuus: Yleisimmät uhat on helppo estää
Tietoturvasta on pitänyt huolehtia aina, mutta digitaalisen tiedonkäsittelyn laajentuessa siitä on tullut vaikeammin hallittavaa. Yleisimmät tietoturvahaasteet liittyvät ohjelmistoturvallisuuteen ja työntekijöiden tietoturvatietoisuuteen eli samoihin asioihin kuin 10 vuotta sitten.
Sponsoroitu
Kyberturvan mittaamisessa yksi kysymys on kaikkein oleellisin
Nykyinen maailmantilanne on herättänyt monet yritykset ja organisaatiot miettimään kyberturvan tasoaan. Kyvykkyys suojautua kyberuhilta on noussut entistäkin tärkeämmäksi. Mutta mistä tietää, onko kaikki ok eli miten tietoturvan tasoa voi ja kannattaa mitata?
Riskienhallinta
Miksi riskienhallintaan kannattaa investoida?
Moderni riskienhallinta on tehokas johdon työkalu, jonka avulla muodostetaan tilannekuvaa muun muassa yrityksen tilasta vasten kilpailijoita, markkinakehitystä.