tietoturva-kyberrikollisuus
Liike-elämän palvelut
Tietoturva ja kyberrikollisuus: Yleisimmät uhat on helppo estää
Tietoturvasta on pitänyt huolehtia aina, mutta digitaalisen tiedonkäsittelyn laajentuessa siitä on tullut vaikeammin hallittavaa. Yleisimmät tietoturvahaasteet liittyvät ohjelmistoturvallisuuteen ja työntekijöiden tietoturvatietoisuuteen eli samoihin asioihin kuin 10 vuotta sitten.
Turvallisuus
Työnantajalla velvollisuus huolehtia turvallisuudesta
Alasta riippumatta hyvän työympäristön kriteerejä ovat turvallisuus ja tuottavuus. Tapaturmien takana on monia syitä, ja siksi työturvallisuutta tulee jatkuvasti kehittää.
datan-arvo
IoT
Datan arvo kasvaa ekosysteemeissä
Data ei kulu käytössä vaan sitä voidaan hyödyntää moneen kertaan. Datan hyödynnettävyys ja siten arvo muuttuu sen mukaan, mitä metadataa siihen liitetään ja kenelle sitä jaetaan. Datan oikeellisuus on olennaista.