kybermaailman-uhat
Kyberturvallisuus
Kybermaailman uhkiin täytyy varautua
Yritysten on aika tiedostaa, että kyberturvallisuudesta huolehtiminen on yksi yritystoiminnan peruspilareista. Älylaitteet lisääntyvät ja yhä suurempi osa toiminnoista tapahtuu verkossa, mikä tekee ihmisistä, yrityksistä ja valtioista haavoittuvia.
tyoturvallisuus
Työturvallisuus
Työturvallisuus on yhteinen asia
Työturvallisuudella tarkoitetaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia työolosuhteita, jotka vaikuttavat työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.