GDPR
GDPR
GDPR vaikuttaa jokaiseen yritykseen – muista nämä viisi asiaa
Ihmisistä kerätään jatkuvasti lukematon määrä tietoa. Ihmisten on voitava luottaa palveluntarjoajiin ja heidän henkilötietojen huolelliseen hallintaan.
datan-arvo
IoT
Datan arvo kasvaa ekosysteemeissä
Data ei kulu käytössä vaan sitä voidaan hyödyntää moneen kertaan. Datan hyödynnettävyys ja siten arvo muuttuu sen mukaan, mitä metadataa siihen liitetään ja kenelle sitä jaetaan. Datan oikeellisuus on olennaista.
Teletilojen turvallisuus
Kiinteistö- ja teletilojen turvallisuus
Turvallisuudesta huolehtiminen on osa kiinteistön ja siellä toimivien yritysten päivittäistä työtä.