Etusivu » Tulevaisuuden elintarviketeollisuus » Ruokaketjun yhteistyöllä kestävyydestä uudistavuuteen
Tulevaisuuden elintarviketeollisuus

Ruokaketjun yhteistyöllä kestävyydestä uudistavuuteen

Uudistava maanviljely parantaa maaperän kuntoa, ympäristön tilaa sekä satovarmuutta ja viljelijän taloutta. Kuva: Pexels

Kirjoittaja Michaela Ramm-Schmidt on Baltic Sea Action Groupin toimitusjohtaja.

Elintarviketeollisuus ja koko ruokaketju voivat osaltaan vaikuttaa aikamme suuriin haasteisiin. Ruokaturvan ja ilmastonmuutoksen lisäksi huomiota vaativat luontokato ja vesistöjen tila. Vastaako kestävän kehityksen ajattelu nykyhaasteisiimme?

Ehkä yleisin kestävyydelle annettu merkitys on ympäristöllisten ja sosiaalisten haittojen vähentäminen, eli jalanjäljen pienentäminen. Puhutaan myös toiminnan kädenjäljestä, eli miten liiketoiminnalla tuotetaan yhteiskunnallista hyötyä. Kehityssuunta on hyvä, mutta olisi myös löydettävä keinot, joilla uudistamme järjestelmiämme palvelemaan luonnon ja ihmisen tarpeita pitkäjänteisemmin.

Ruokaketjulla on ainutlaatuiset mahdollisuudet toimia uudistavasti.

Uudistavassa toiminnassa mietitään, miten korjaamme ihmisen aiheuttamia vaurioita, kuten ilmastonmuutosta tai hedelmällisen maaperän vähenemistä. Taloudellisesti kannattavista vaihtoehdoista valitaan se, joka mahtuu maapallon ekologisten rajojen ja sosiaalisten minimivaatimusten sisälle.

Ruokaketjulla on ainutlaatuiset mahdollisuudet toimia uudistavasti. Keskustelua käydäänkin globaalisti juuri nyt siitä, miten uudistava maatalous voi parantaa ruuantuotannon edellytyksiä, hillitä ilmastonmuutosta sekä vahvistaa luonnon monimuotoisuutta.

Uudistava maanviljely parantaa maaperän kuntoa, ympäristön tilaa sekä satovarmuutta ja viljelijän taloutta. Monet menetelmät ovat jo käytössä suomalaisilla maatiloilla, mutta lisää opitaan kokoajan.

Vaikka muutokset eivät tapahdu hetkessä, rakentavalla yhteistyöllä on mahdollista siirtyä uudistamisen malliin koko ruokaketjussa. Olemme tuoneet yhteen Carbon Action -alustalle uudistavasta viljelystä kiinnostuneita viljelijöitä, tutkijoita, yrityksiä ja päättäjiä. Viljelijät näkevät omin silmin, miten maaperän kasvukuntoa parantamalla voi vahvistaa tilan kannattavuutta ja samalla tehdä arvokasta ympäristötyötä. Yritykset kouluttavat viljelijöitä, muokkaavat prosessejaan ja kehittävät uusia tuotteita uudistavaan viljelyyn pohjautuen, koska ne haluavat varmistaa tulevaisuuden toimintaedellytykset ja vastata kuluttajien toiveisiin.

Esimerkki yhteistyöstä on kaikille avoin ja ilmainen Uudistavan viljelyn e-opisto. Se tarjoaa viljelijöille ja muille kiinnostuneille ajankohtaista ja tieteeseen pohjautuvaa koulutusta uudistavan viljelyn käytännöistä. E-opisto on ruokaketjun toimijoiden yhteinen voimannäyte, jonka alkuunpanijoina ovat Baltic Sea Action Group ja Reaktor. Opistoa tukee monipuolinen kumppaniverkosto, kuten ruokaketjun yritykset Valio, Fazer, S-ryhmä, Atria ja Viking Malt. Yhdessä tehden ja avoimella jakamisella uudistetaan suomalaista ruokaketjua jo nyt.

Next article