Etusivu » Innovaatiot » Mikkelissä uusi kierto- ja biotalouden kehittämisympäristö
Sponsoroitu

Etelä-Savon kierto- ja biotalousosaaminen vahvistui, kun Mikkelin EcoSairilaan valmistui uudenlainen kehittämisympäristö BioLuuppi.

Biokaasulaitokset ovat yleistyneet Suomessa, mutta alalla on edelleen merkittävää kasvupotentiaalia. Tulevaisuudessa biokaasun tuotantoprosessien on oltava aiempaa energia- ja kustannustehokkaampia. Tuotantoprosessiin vaikuttavat tekijät on tunnistettava ja niitä on pystyttävä hallitsemaan paremmin.

BioLuuppi-kokeiluympäristössä voidaan testata menetelmiä, joilla parannetaan biokaasulaitosten energiatehokkuutta ja kannattavuutta. Maatalousvaltaiselle maakunnalle kokeiluympäristö tuo mahdollisuuksia myös maatalouden sivuvirtojen ja biojätteiden hyödyntämisessä.

Tehokkaamman kiertotalouden vahvistaja

Biokaasulaitoksille uusi ympäristö tarjoaa alustan toiminnan kehittämiseen. Laboratorio- ja demonstraatiomittakaavan kokeiden tuloksena syntyy runsaasti uutta tietoa muun muassa biokaasulaitosten optimoinnista, haitta-aineiden vaikutuksesta biokaasuprosessiin sekä lopputuotteiden jalostamisesta turvallisiksi, toimiviksi ja kannattaviksi kierrätyslannoitteiksi. Tämä edistää kiertotalouden toteutumista ja päästöjen vähentämistä.

Uuden tiedon avulla yritykset voivat parantaa prosessien riskienennakointia, laitostenomavalvontaa sekä kierrätyslannoitevalmisteiden laatua, mainetta ja menekkiä, mikä edistää kiertotalouden ja ravinteiden kierrätyksen toteutumista Etelä-Savon alueella.

Kokeiluympäristön rakentaminen mahdollistui kahden rinnakkaishankkeen, BioLuupin ja kehittämisosio BioCirin yhteistyönä.

BioLuuppi- ja BioCir-hankkeet

• Kokeiluympäristön rakentaminen mahdollistui kahden rinnakkaishankkeen, BioLuupin ja BioCirin yhteistyönä.
• Toteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Metsäsairila Oy.
• Hankkeet saivat yhteensä yli 1,1 miljoonan euron rahoituksen Etelä-Savon ELY-keskukselta Euroopan aluekehittämisen rahastosta.
• Hankkeiden kesto: 1.12.2020–30.11.2023.

Kiinnostuitko kokeiluympäristön mahdollisuuksista? Ota yhteyttä tutkimusryhmäpäällikkö Hanne Soiniseen: +358400869952 tai [email protected]

BioLuuppi tarjoaa uusia mahdollisuuksia biokaasulaitosten toiminnan kehittämiseen

Next article