Etusivu » Innovaatiot » Innovaatiot talouden rakenteita uusivan luovan tuhon lähteinä
Innovaatiot

Innovaatiot talouden rakenteita uusivan luovan tuhon lähteinä

Kuva: Getty Images

Yrityksen menestys riippuu kyvystä luoda arvoa kilpailijoita enemmän, arvon luominen puolestaan kyvystä kehittää innovaatioita. Tuote-, prosessi- ja palveluinnovaatioiden ohella talouden rakenteet uudistuvat uusien liiketoimintakonseptien ja toimintatapojen myötä.

Joseph Schumpeterin ajoista lähtien on uskottu innovaatioiden aiheuttavan ´luovaa tuhoa´ talouden rakenteille hävittämällä alhaisen tuottavuuden yrityksiä, luomalla innovaatioihin perustuvia uusia aloja, ja nostamalla näin koko talouden tuottavuutta. Jatkossa tällaisia muutoksia mahdollistaa digitalisaatio.

Rakennemuutosten ymmärtämiseksi on tunnettava innovaatioiden kehitysdynamiikkaa ja niiden liike- ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Innovaatioista ja niiden taustaorganisaatioista tarvitaan systemaattisesti koottua tietoa ja siihen perustuvaa tutkimusta. VTT:ssä tällaisen tutkimuksen mahdollistaa tietokanta yli 5000 suomalaisorganisaation kehittämistä innovaatioista.

Mitä innovaatiotutkimuksesta on opittu?

Toimialojen eroista huolimatta innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten menestyksen taustalla on yhteisiä tekijöitä: niillä on läheiset yhteydet tuotteiden ja palvelujen käyttäjiin; ne ennakoivat aktiivisesti tulevaa kehitystä, käyttäjien tulevia tarpeita ja niiden ratkaisuja; erityisesti lääke- yms. osaamisintensiivisillä aloilla, joilla innovaatioiden kehityssyklit ovat pitkiä, yritykset panostavat tutkimukseen pitkäjänteisesti ja ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa tutkimusyhteisöihin. Kokemukset liiketoiminnan ekosysteemeistä korostavat avoimen yhteistyössä toteutettavan innovoinnin merkitystä, samoin kykyä orkestroida innovointia arvoketjuissa.

Innovatiiviset yritykset myös uivat vastavirtaan: kun taantuma monesti johtaa kustannusten ja työvoiman leikkauksiin, on yrityksiä, jotka kustannustalkoiden sijaan panostavat tuotekehitykseen ja innovaatioihin.

Tunnettuja pitkäjänteiseen tutkimukseen perustuvia suomalaisinnovaatioita ovat Benecol-margariini ja makeutusaine ksylitoli. Viimeaikaisemmista esimerkeistä käyvät VTT:ssä kehitettyyn menetelmään perustuva mm. elintarvikejätteitä hyödyntävä etanolin valmistusmenetelmä sekä globaaliksi markkinajohtajaksi noussut uusiutuvista raaka-aineista ja jätteistä valmistettu diesel. Älypuhelimet sisältävät kokonaisia innovaatioperheitä ja mahdollistavat monia elämää helpottavia palveluja kuten lentojen lähtöselvitykset.

Eturintamassa suomalaisyritykset kehittävät myös pelejä ja muita mobiilisovelluksia. Tämän päivän yrityskuvassamme kotimaisen metsäkonealan menestys globaalimarkkinoilla on positiivinen esimerkki innovaatiopanostuksen vaikutuksista.

Mikä on innovaatioiden politiikkatoimien vaikutus?

Paino tarjontapainotteisten ja tukiin perustuvista politiikkainstrumenteista on siirtynyt kysyntäpuolen instrumentteihin. Innovaatioiden edistäminen regulaatioiden ja julkisten innovatiivisten hankintojen kautta nousee yhä vahvemmin politiikka-agendalle.

Pariisin ilmastosopimus vauhdittaa kasvihuonekaasupäästöjä rajoittavien tekniikoiden markkinoiden kehitystä. Kun digitalisaatio mahdollistaa teollisten ja julkistalouden rakenteiden uudistumisen, politiikkatoimia voi kohdistaa tarvittavien digialustojen ja kokeiluympäristöjen kehittämiseen.

Kirjoittaja Torsti Loikkanen on VTT:n johtava tutkija.

Next article