Etusivu » Innovaatiot » Miten alustatalous haastaa perinteisen liiketoiminnan, Rasmus Roiha?
Alustatalous

Miten alustatalous haastaa perinteisen liiketoiminnan, Rasmus Roiha?

Rasmus Roiha toimii toimitusjohtajana Ohjelmistoyrittäjät ry:ssä. Kuva: Oma arkisto.

Siinä missä digitalisaatio muokkaa liiketoimintamalleja ja rikkoo toimialarajoja, alustatalous haastaa perinteiset arvoketjut luomalla digitaalisia rajapintoja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle.

Alustataloudessa yrityksen liiketoiminnan ydin on saattaa asiakas ja palveluntarjoaja yhteen. Yrityksellä itsellään ei ole palveluun tarvittavaa henkilökuntaa tai kalustoa, vaan sen tarkoituksena on luoda digitaalisia rajapintoja markkinoille ja laskuttaa ostajan ja myyjän kohtaamisesta.

– Alustataloudessa yritys hyödyntää teknologiaa yritysten ja sen potentiaalisten kohderyhmien yhdistämiseen tarkoituksenaan luoda toimialarajat ylittäviä ekosysteemejä, joissa on useita toimijoita, Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha sanoo.

Alustatalous murtaa liiketoiminnan perinteiset arvoketjut.

”Liiketoiminnan ydin on kohtaamisten luominen, eikä riittävää kohtaamista tapahdu, jos palveluntarjoajia tai asiakkaita on liian vähän.”

– Alustataloudessa sekä asiakas että palveluntarjoaja luovat puitteet ja sisällön liiketoiminnalle, jolloin arvoketjuajattelusta siirrytään asiakaslähtöisempään arvonluontiajatteluun, Roiha kuvailee markkinoita muuttavan alustatalouden ominaispiirteitä.

Alustatalous toimii vain, jos volyymi on riittävä.  

– Liiketoiminnan ydin on kohtaamisten luominen, eikä riittävää kohtaamista tapahdu, jos palveluntarjoajia tai asiakkaita on liian vähän, Roiha jatkaa.

Varsinaisesta alustataloudesta voidaan Roihan mukaan puhua vasta, kun digitaalisiin rajapintoihin perustuva liiketoimintamalli on saavuttanut alalla merkittävän markkina-aseman.

– Alustoilla on potentiaalia luoda täysin uusia markkinoita, joiden yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikutus on merkittävä. Kuluttajapuolella tällaisista on jo useita esimerkkejä, kuten perinteisen taksin haastanut Uber ja majoituspalveluille uudenlaista kilpailua tuonut Airbnb.

Toistaiseksi alustatalous on muokannut lähinnä B2C-markkinoita, mutta Roiha uskoo kehityksen jatkuvan B2B-markkinoille

lähitulevaisuudessa.

– Muutos on nopeaa, ja mukaan kannattaa hypätä ennen kuin on liian myöhäistä, Roiha kannustaa.

Bisnestä ilman kontrollia

Alustatalous luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin uusien toimijoiden on perinteistä liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä helpompi tarttua. Uuden rakentaminen on helpompaa kuin vanhan muuttaminen.

– Olemassa oleville yrityksille siirtyminen alustatalouteen on riski, vaikka tekniset resurssit olisivat olemassa. Etabloituneilla toimijoilla on yleensä enemmän menetettävää. Jos aloittaa nollasta, ei ole mitään hävittävää, Roiha juttelee.

Alustatalous edellyttää kontrollista luopumista.

– Kontrollista luopuminen vaatii uskaliaisuutta, rohkeutta ja ylimmän johdon absoluuttisen tuen. Mitä tarkempi yritys on brändinsä kontrollista, sitä vaikeampi siirtymä on, ohjelmistoasiantuntija tietää.

Askel uuteen on kuitenkin ottamisen arvoinen.

– Maailman arvokkaimmat yritykset, kuten Apple ja Google ovat kaikki alustabisneksessä. Mikäli etabloituneet yritykset haluavat pitää markkinaosuudestaan kiinni, alustatalouteen on lähdettävä haasteista huolimatta, Roiha muistuttaa.

Next article