Skip to main content
Etusivu » Johtaminen ja ura » Farmasian alan osaajien tarve kasvaa
Työterveyshuolto

Farmasian alan osaajien tarve kasvaa

Kuva: Getty Images

Riitta Uusi-Esko

toimitusjohtaja, Farmasialiitto

Tulevaisuudessa yhä useampi meistä on tekemisissä farmasian alan asiantuntijoiden kanssa. Alan arvostus on kasvussa, ja soten tulon odotetaan lisäävän farmasian osaamisen tarvetta.

Tavallinen suomalainen tapaa farmasian alan osaajan useimmiten apteekissa. Siellä farmaseutit ja proviisorit huolehtivat siitä, että ostamamme lääke sopii yhteen muiden käytössä olevien lääkkeidemme kanssa, annostelu on oikea ja lääkettä osataan käyttää oikein.

– Työ ei ole vain etiketin liimaamista lääkepakkaukseen, vaan paljon muuta, kertoo Farmasialiiton toimitusjohtaja Riitta Uusi-Esko.

Farmasian osaajat työskentelevät myös muun muassa lääketeollisuudessa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tukkukaupoissa ja viranomaistehtävissä. Sairaaloissa kliinisten farmasian ammattilaisten tehtävät ovat viime vuosina lisääntyneet. Kaikkiaan noin 9 000 alan ammattilaista huolehtii siitä, että lääkehuoltomme pelaa ja on turvallista.

Tulevaisuudessa farmasian ammattilaiset ovat entistä enemmän mukana potilaiden hoitoon sitouttamisessa, lääkkeiden oikean käytön ohjaamisessa, hoidon seurannassa ja lääkityslistojen tarkistuksessa. Usein unohtuu, että he ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

– Soteen liittyvä rationaalisen lääkehoidon ohjelma painottaa, että farmasian alan ammattilaisia on käytettävä asiantuntijatehtävissä entistä enemmän. Viime vuosina myös moniammatillinen yhteistyö terveydenhuollossa on tiivistynyt. Kaiken tämän myötä alan arvostus on lisääntynyt, Uusi-Esko kertoo.

Muutosvauhdin kiihtyessä myös potilaiden tiedontarve kasvaa

– Neuvontatyö ei onnistu, jos osaamisesta ei pidetä huolta. Ainoa tapa tehdä tätä työtä on kouluttautua jatkuvasti ja perehtyä uusiin hoitoihin, lääkkeisiin ja toimintamalleihin.

Tähän alalla on myös hienosti sitouduttu.

Digitalisaatio ja teknologia näkyvät esimerkiksi lääkkeiden verkkotoimitusten lisääntymisenä.

– Meidän alallamme digitalisaatio ei kuitenkaan poista henkilökohtaisen kontaktin tarvetta. Verkkoasioinnissakin farmaseutti on läsnä vaikkapa chatin tai puhelimen kautta. Lääkehoidon tukemista ja lääkehoitoon sitouttamista tarvitaan myös digiaikana.

Paras alan työpaikka on jatkossakin sellainen, jossa on hyvä henki, viihtyisä työympäristö ja osaava johtaminen. Lisäksi oma työ halutaan kokea arvokkaaksi, merkitykselliseksi ja kiinnostavaksi.

– Tärkeää on myös työsuhteiden pysyvyys ja oikeudenmukainen palkkaus. Hyvässä työpaikassa voi olla ylpeä siitä, että pääsee auttamaan ihmisiä joka päivä.

Next article