Skip to main content
Etusivu » Johtaminen ja ura » Laadukas ikäjohtaminen huomioi eri-ikäisten tarpeet
Ikäjohtaminen

Laadukas ikäjohtaminen huomioi eri-ikäisten tarpeet

Kuva: Getty Images

Ikäjohtamisen tavoitteena on saada kaikenikäisten sekä eri elämäntilanteissa ja työuran vaiheissa olevien osaaminen työyhteisön voimavaraksi. Parhaassa tapauksessa kukin työyhteisön jäsen voi työskennellä voimavarojensa mukaan ja mahdollisimman tarkoituksenmukaisessa roolissa.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Marjo Wallin sanoo, ettei ikäjohtaminen rajaa työntekijöitä noviiseihin ja konkareihin pelkästään biologisen iän perusteella.

Työpaikalla kannattaa miettiä, mitkä toimintamallit ja johtamiskäytännöt tukevat työntekijöiden jaksamista.

– Työpaikoilla voi olla monen ikäpolven ihmisiä, joiden työurat ja historia ovat yksilöllisiä. Ikäjohtamisen tavoitteena on saada kaikkien vahvuudet käyttöön huomioimalla työntekijöiden yksilölliset tarpeet, vahvuudet ja voimavarat.

Wallin korostaa, että iän myötä työn merkitys muuttuu. Työntekijän kokemuksen, terveyden ja työkyvyn kokonaisvaltaisesti huomioiva esimiestyö motivoi ja sitouttaa sekä työntekijää että työnantajaa.

– Työpaikalla kannattaa miettiä, mitkä toimintamallit ja johtamiskäytännöt tukevat työntekijöiden jaksamista ja työmotivaatiota missäkin vaiheessa. Mahdollisuuksia on monia. Muun muassa joustavat työajat, etätyömahdollisuudet, osa-aikatyö ja tiimityöskentely lisäävät työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaa työhönsä, tehdä yhteistyötä ja siirtää hiljaista tietoa työuran eri vaiheissa olevien kesken.

Lue myös: Toiveet ja todellisuus eivät kohtaa

Tukea työnantajille

Wallin kehottaa organisaatioita kirjaamaan ikäystävälliset käytännöt strategiseen ikäohjelmaan. Se takaa tasapuolisen kohtelun kaikille työntekijöille ja varmistaa, että työntekijöillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet muun muassa urakehitykseen ja koulutukseen.

– Myös se, että työurasta ja esimerkiksi eläköitymisestä keskustellaan kehityskeskusteluissa, on hyvä kirjata ikäohjelmaan. Auki kirjoitetut käytännöt toimivat esimiestyön tukena, eikä asian puheeksi ottaminen tule silloin työntekijällekään yllätyksenä.

Työterveyslaitos järjestää vuosittain yli 300 koulutustilaisuutta.  Koulutuksista riittää ammennettavaa sekä aloittelevalle että kokeneemmalle esimiehelle ja eri kokoisille organisaatioille. Muun muassa ”Johtoryhmän oivalluttaminen henkilöstöriskien hallintaan”, ”Työkykyjohtamisen työpakki esimiehille” ja ”Työhyvinvoinnin johtaminen – esimies henkilöstön hyvinvoinnin edistäjänä”-koulutukset antavat oivalliset eväät ikäjohtamiseen käytännössä.

– Yrityksen johdolla ja esimiehillä on tärkeä rooli henkilöstön työhyvinvoinnin edistäjänä. Siksi sen kehittämiseen kannattaa satsata.

Next article