Etusivu » Yritystoiminta » Norsunluutornin viisastelijoista liiketoiminnan vaikuttajia
Johtaminen ja ura

Norsunluutornin viisastelijoista liiketoiminnan vaikuttajia

Kuva: Getty Images

Muuttuva toimintaympäristö haastaa talousjohdon. Arvonmääritys, yrityskaupat ja sidosryhmäviestintä edellyttävät liiketoimintaosaamista ja myyntitaitoja. Pelialalta terveydenhuoltoalan talousjohtajaksi siirtynyt Herkko Soininen tuntee alakohtaiset erot arvonmäärityksessä ja yrityskaupoissa. Laskentaekonomi korostaa operatiivisen liiketoimintaosaamisen tärkeyttä talousjohdossa.

– Numerot eivät aina kerro koko totuutta. Kannattava yrityskauppa voi kaatua arvonmäärityksen haasteisiin, joita talousjohtajan liiketoimintaosaaminen ja syvempi ymmärrys alasta vähentävät. Esimerkiksi pelialalla arvonmääritys on vaikeaa, sillä yrityskaupan kohteena ovat usein yhtiöt, joiden peli ei ole vielä käytössä. Tuottopotentiaalin arvioiminen on haastavaa, ostajan ja myyjän näkemykset eroavat toisistaan ja yrityskaupat alalla ovat harvinaisia, Soininen kuvailee arvonmäärityksen haasteiden seurauksia.

– Sote-alalla arvonmääritys on sen sijaan suoraviivaisempaa. Liiketoiminnan tuloksen lisäksi hoivayhtiöiden arvioinnissa korostuu tilojen potentiaalin ja rajoitteiden ymmärrys. Arvonmäärityksen kannalta on oleellista analysoida, miten tehokasta toimintojen pyörittäminen tilassa on. Lääkärikeskusten osalta taas tulee ymmärtää, mikä on riski lääkäreiden ja sen myötä asiakaskunnan menetykseen oston seurauksena, Soininen jatkaa.

Vahvinta kasvua Suomeen kohdistuneissa yrityskaupoissa toimialan mukaan

Määrät ovat esitetty kappaleina ja ne perustuvat julkistamisajankohtaan. Määrissä ovat mukana julkistetut yrityskaupat, jolloin pienimmät julkistamattomat kaupat voivat puuttua määristä. Kyseessä ovat enemmistöosuuskaupat. Lähde: Zephyr, Bureau Van Dijk. Tilastot koonnut: Nordic Growth Oy

Ajatusten myyjä johtaa taloutta

Automaatio ja robotiikka vapauttavat taloushallinnon resursseja prosessimaisesta työstä liiketoiminnalliseen päätöksentekoon tarvittavaan analysointiin. Tämä edellyttää talousjohdolta uudenlaisia kompetensseja.

– Nykymaailmassa talousjohto ei voi enää viisastella norsunluutornista. Talousjohdon tehtävänä on vaikuttaa eri sidosryhmiin, ja vaikuttaminen on myyntityötä. Kun talousjohtaja osaa myydä ajatuksia ja toimintamalleja, ihmiset talon sisällä ymmärtävät heiltä pyydettyjen raporttien merkityksen ja täyttävät niitä laadukkaammin, Soininen herättelee.

– Yllätyksiä vihaavat sijoittajat ja rahoittajatkin suhtautuvat ennustetun tuloksen muutoksiin suopeammin, kun talousjohtaja osaa kommunikoida oikein. Ratkaisevaa on se, miten asiat esitetään, ja tässä vaikuttamisen taidot korostuvat, Soininen painottaa.

Next article