Etusivu » Kaupan alan tulevaisuus » Kaukolämpöverkko on olennainen osa energiaratkaisua
Sponsoroitu

Kaukolämpöverkossa polttoon perustumattoman lämmön merkitys on kasvamassa. 

– Kaukolämpö on monella tavalla kiertotaloutta. Kaukolämpöverkosto on myös valmis ja toimiva ratkaisu hukkalämmön jakeluun. Meillä on valmiiksi kaivettuna maan alle mittava verkosto, jonne hukkalämpöä ja ylimääräistä energiaa voidaan ohjata tehokkaasti, sanoo Iotoi Oy:n toimitusjohtaja Johnny Holmström.

– Taloyhtiöt siirtyvät maalämpöön ja irtautuvat kaukolämpöverkosta. Kaukolämpöverkko on kuitenkin yhteistä infraa, jota pitää ylläpitää. Työllä ja vaivalla rakennetun verkon elinvoimaisuus tulee säilyttää. Valmiiseen verkostoon voidaan lisätä uusia innovaatioita, ei sitä kannata purkaa, Iotoi Oy:n myynnistä ja markkinoinnista vastaava Jouni Jyllinmaa jatkaa.

Kaukolämpöä palveluna

Kaukolämpöverkon ohjausjärjestelmiin lisätään jatkuvasti älykkyyttä ja sensoreita, jotka luovat huomattavan määrän uutta dataa.

– Autamme oleellisten datapisteiden löytymisessä ja tuomme asiakkaidemme ja kaukolämpöverkon dataa yhteen. Kaukolämpöverkon ohjausjärjestelmään tulee lisätä uusia dimensioita: paluuverkko ja hukkalämpö. Yksittäinen kiinteistö voi säästää energiakustannuksissaan, mutta kun säästö pystytään tekemään verkkotasolla, siitä hyötyvät kaikki. Älykäs ohjaus vaatii digitalisaatiota ja Iotoin ratkaisulla saadaan luotua optimoitu lämmitysjärjestelmä niin verkkotasolla kuin yksittäisissä kiinteistöissä. Datankeruun ja sensoreiden avulla voidaan mallintaa ja ohjata kaukolämpöverkkoa tehokkaammin, Holmström kertoo.

Perinteisesti energiayhtiö on tuonut lämpöputken tai sähköjohdon talon ulkoseinälle, eikä astunut kiinteistöjen sisäpuolelle. Kaukolämpöyhtiöt ovat olleet lämmöntuottajia ja asiakkaat lämmön kuluttajia.

– Nyt energiayhtiöt miettivät kulutusta myös talon sisällä. Me olemme ottaneet alusta asti huomioon sekä kulutuksen että tuotannon. Voimalaitoksissa on tehty hyviä tehostamisratkaisuja, mutta ne ovat kaukana kuluttajasta. Me tuomme energiayhtiöille uuden liiketaloudellisen polun, Holmström muistuttaa.

Älykäs kaukolämpöverkko voidaan muuttaa kaksisuuntaiseksi

Yhdistämällä PIP3-menetelmä ja lämmönsäätöjärjestelmä saadaan sekä energiasäästöä että reaaliaikaista seurantaa. Energiayhtiö pystyy ohjaamaan loppuasiakkaan lämmitystä ja käyttämään kaukolämpöverkkoa joustavammin kysynnän mukaan.

Energiayhtiöillä on ollut vaatimus, että hukkalämpö on syötettävä kaukolämmön menoputkeen. Tämä on useimmissa tapauksissa tarkoittanut hukkalämmön lämpötilan nostoa sähköä kuluttavalla tekniikalla, joka vallitsevassa korkeiden ja vaihtelevien sähköhintojen tilanteessa ei ole houkutteleva vaihtoehto.

Iotoin kolmiputkiratkaisulla sekä kaukolämmön meno- että paluupuoli toimivat lämmönlähteenä ja järjestelmä hyödyntää tehokkaasti sekä korkea- että matalalämpöisiä hukkalämpölähteitä. Paluulämmön hyödyntäminen puolestaan tiputtaa lämpötilaa kaukolämpöverkossa, mikä parantaa voimalaitoksen hyötysuhdetta. Käyttämällä paluuputkea hukkalämmön syöttö- ja jakelukanavana, kaikki kierrätetty lämpöenergia vähentää suoraan lämpövoimalan polttotarvetta.

Iotoi Oy:n PIP3-menetelmässä kaukolämpöverkon paluuputki valjastetaan hukkalämpöjen kierrätykseen.

• Tästä hyötyvät sekä energiayhtiö että kiinteistönomistaja.
• Hukkalämmön kierrätys mahdollistaa puhtaamman yhteiskunnan.
• Yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääntyminen vie kohti parempaa tulevaisuutta.

Tutkitusti tehokas menetelmä 
kaukolämmön paluuveden hyödyntämiseen

Next article