Skip to main content
Etusivu » Kaupan alan tulevaisuus » Kestävä viljely on monen tekijän summa
Sponsoroitu

Juha Tilkanen

toimitusjohtaja ja agronomi

Maatalouden kestävä kehitys perustuu uusiin innovatiivisiin tuotteisiin ja toimintamalleihin, joilla resursseista saadaan irti kaikki mahdollinen.

Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävillä viljelymenetelmillä voidaan vaikuttaa paitsi hiilensidonnan määrään ja ravinnekiertojen tehostamiseen myös viljelyn taloudelliseen tulokseen.

Biokasvu Oy:n toimitusjohtaja ja agronomi Juha Tilkanen painottaa tutkimuksen ja tuotekehittelyn tärkeyttä.

– Keskiössä ovat uudet tuotteet ja toimintamallit, joiden avulla jo olemassa olevat resurssit, kuten ravinteet, saadaan täysimääräisesti käyttöön. 

Samalla paranee maatalouden liiketoiminnallinen tulos, mikä on elinehto myös ekologiselle kehitykselle. 

– Taloudellinen ja ekologinen kehitys eivät näin ollen ole toisiaan poissulkevia asioita, vaan paremmalla tehokkuudella päästään kestävään kehitykseen, Tilkanen sanoo. 

Biokasvu Oy luo uusia ratkaisuja 

Biokasvu käynnisti ensimmäisen tutkimusprojektinsa kierrätysravinteiden tehokkaammasta hyödyntämisestä jo vuonna 2008.

– Tutkimuksen myötä havaittiin maan mikrobitoiminnan valtava merkitys ravinteiden hyödyntämiselle, Tilkanen kertoo. 

Biokasvulle myönnettiin kansainvälinen patentti maan mikrobitoimintaa hallitusti kiihdyttävälle Combooster-tuotteelle, jonka avulla typen hyväksikäyttöaste nousee jopa 100 %:iin.  

– Lannoitusoptimoinnilla ja uudella tuotteella Suomen noin 21 miljoonan tonnin ravinnesivuvirtojen, kasveille käyttökelvoton orgaaninen typpi saadaan jo kasvukauden aikana kasvien käyttöön.

Näin säästetään merkittävä määrä kemiallisia lannoitteita, eikä kasvukauden jälkeen vapautuva typpi Tilkasen mukaan enää aiheuta päästöjä vesistöihin.

– Kehitetty malli on oleellinen osa tiellä hiilineutraalisuuteen. Kun orgaaninen typpi saadaan kasvien käyttöön, esimerkiksi nurmista voidaan saada merkittäviä hiilinieluja.

Biokasvu Oy

Biokasvu Oy on T&K yritys, joka tutkii, mallintaa, testaa ja tuotteistaa uusia tuotteita ja ratkaisuja sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Lukuisia sen eri yrityksille kehittämiä tuotteita ja toiminta-malleja on käytössä erityisesti lannoitemarkkinoilla.

Kestäviä tuotteita ja palveluita uusiutuvista raaka-aineista

Next article