Skip to main content
Etusivu » Kouluttautuminen » #mustatuleeisona lääkäri, insinööri vai humanisti?
Korkeakoulut

#mustatuleeisona lääkäri, insinööri vai humanisti?

Kuva: Pexels

Korkeakoulun valintaan vaikuttavat useat eri tekijät. Lukiolaiset kaipaavat valintojensa tueksi aitoja referenssitarinoita sekä omakohtaisia kokemuksia.

Lukionsa päättävä opiskelija on isojen valintojen edessä. Korkeakoulun valinta tulee vääjäämättä vaikuttamaan useaan osa-alueeseen nuoren elämässä ja viitoittamaan tietä valinnoille myös tulevaisuuden työelämän suhteen. Kuinka lukiossa tarjotaan tietoa valintojen taustalle?

– Toivoisimme, että lukio voisi antaa paremmin tietoa opiskelijoille tehdä mieluisia päätöksiä sekä ylipäänsä valmentaa lukiolaisia tulevaisuuden haasteisiin, sanoo Roosa Pajunen, Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja.

Lukiolaiset arvioivat lukiokoulutuksen antavan heikosti valmiuksia esimerkiksi taloustaitoihin tai riskinottokykyyn. Pajusen mukaan tietoa on toki tarjolla, mutta enemmänkin voisi olla.

– Tulevaisuuden suunnittelua lukioissa tehdään opinto-ohjaajan kanssa, mutta selkeä viesti on, että heitä on liian vähän ja he ovat ylityöllistettyjä. Lukio on vielä varsin yleissivistävä oppilaitos, jossa syventävää tietoa tulevaisuuden vaihtoehdoista tai ns. elämässä tarvittavia taitoja kuten esimerkiksi epävarmuuden sietokykyä, ei vielä riittävästi ole, Pajunen toteaa.

Mikä minusta tulee isona?

Syy siirtymiseen korkeakouluun nivoutuu siihen suureen kysymykseen, jota pienestä pitäen kysytään: mikä sinusta tulee isona. Nuoren horisonttiin alkaa piirtyä kiinnostava työrooli tai houkutteleva ala, johon tietty opiskelu antaa valmiudet. Mitkä kaikki konkreettiset tekijät oppimisympäristössä vaikuttavat nuoren valintaan?

– Lukiolaisia kiinnostaa opiskelun konkreettinen hyöty työelämässä ja olisikin tärkeää kertoa, millaisia mahdollisuuksia eri koulutusaloista avautuu.

Tulevien työnäkymien lisäksi valintaan vaikuttavat myös ihmissuhteet, paikkakunta, korkeakoulun maine ja opiskelumahdollisuuksien laajuus. Ja toki elinkustannuksilla ja kodin läheisyydellä on vaikutusta. Oppimisympäristö on kokonaisuus, joka koostuu monesta eri tekijästä.

Katso myös: Näillä aloilla yritykset kilpailevat työnhakijoista – katso 15 ammatin lista (video)

AMK vai yliopisto?

Pajusen mukaan opiskelijat kaipaavat kokemuksia siitä, millaista korkeakouluopiskelu on. Markkinoinnilla on toki vaikutuksensa, mutta paraskaan mainos ei voita aitoutta. Tässäkin some toimii ja tavoittaa nuoren kohderyhmänsä.

– Esimerkiksi SLL:n #mustatuleeisona-kampanja eri somekanavissa on ollut erittäin suosittu. Helposti samaistuttavat henkilöt tutuissa someympäristöissä osaavat vaikuttaa siten, että lukiolaiset kuuntelevat.

Somen rinnalle nousee omakohtainen kokemus. Pajusen mukaan onkin tärkeää, että ammattikorkeakoulut lähtevät aktiivisesti yhteistyöhön lukioiden kanssa ja lukiolaiset saavat tuntumaa yliopisto-opiskelun ohelle myös AMK-opiskeluun.

– Opettajien olisi hyvä lisätä omaa AMK-tuntemustaan, jotta osaavat kertoa opiskelijoille myös näistä vaihtoehdoista. Samoin erilaiset orientaatiokurssit, vierailut kampuksille ja erilaiset messut ovat monille lukiolaisille todella arvokkaita hakukohdetta valittaessa, Pajunen toteaa.

Next article