Skip to main content
Etusivu » Logistiikka » ”Globaalien kuljetusketjujen läpinäkyvyys kasvaa”, toteaa EK:n johtava asiantuntija
Kansainvälinen logistiikka

”Globaalien kuljetusketjujen läpinäkyvyys kasvaa”, toteaa EK:n johtava asiantuntija

Toimitusketjussa jokaisen toimijan vastuullisuus on avainasemassa. Kuva: Getty Images

Tiina Haapasalo

johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yhdessä kuljetusketjussa on lukuisia osapuolia, logistiikkaan osallistuu satoja ihmisiä kuljettajista viranomaisiin ja tavaran toimittamiseen käytetään kaikkia mahdollisia kuljetusmuotoja. Kun maailmassa on miljardeja erilaisia kuljetusketjuja, nousee toimijoiden vastuullisuus avainasemaan niin turvallisuuden kuin ympäristön kannalta.

– Tavarat liikkuvat globaalisti, jolloin paikallisen toimijan voi olla vaikea vaikuttaa koko ketjun vastuullisuuteen. Tässä tarvitaan läpinäkyvyyttä sekä sitä, että palveluntarjoajien yrityskulttuuri, järjestelmät ja raportointi ovat kunnossa, sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo.

Kansainväliset säädökset ja EU-normit määrittelevät minimivaatimukset, mutta ne voi ylittää. Esimerkiksi jotkut kuljetusyritykset ovat siirtyneet käyttämään sataprosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja polttoaineita ja tarjoavat vähähiilisiä kuljetusketjuvaihtoehtoja. Toisaalta asiakas voi hankkia logistiikan kokonaispalveluna, jolloin huolintaliike vastaa koko ketjun johtamisesta.

Ympäristöystävällinen logistiikka on kustannustehokasta

Teknologioiden kehittyminen ja tiedon hyödyntäminen mahdollistavat kuljetusten tehostamisen.

– Polttoaineen ja ajan säästäminen, kuljettajien ammattitaidon ylläpitäminen sekä kuljetusreittien ja -ajoitusten optimoiminen on paitsi tehokasta liiketoimintaa, pienentää se myös kuljetusten ympäristövaikutuksia. En tiedä yhtään esimerkkiä, jossa liiketoiminnan draiverit ja ympäristöystävällisyys eivät olisi samansuuntaisia, Haapasalo huomauttaa.

Lento- ja raideliikenne hyödyntävät jo vahvasti digitalisaatiota ja automaatiota turvallisuussyistä. Meri- ja tieliikenne ovat vapaampia, koska niiden väylillä liikkumiseen ei vaadita samalla tavalla aikatauluttamista ja vuorojen jakoa.

– Tekoäly tulee vaikuttamaan myös logistiikkaan, mutta ensin tekoälyn etiikka ja EU-tason sääntely on saatava valmiiksi. Millaisia algoritmeja voidaan käyttää ja kuka vastaa, että ne ovat kunnollisia? Tiina Haapasalo kysyy.

Next article