Skip to main content
Etusivu » Logistiikka » Logistiikan digitalisoituminen tehostaa verkkokaupan tavarantoimitusta
Kaupan logistiikka

Logistiikan digitalisoituminen tehostaa verkkokaupan tavarantoimitusta

Verkkokauppamarkkinoiden kasvava trendi tarkoittaa käytännössä myös lisääntyviä kuljetustapahtumia ja kuluttajien odotuksiin vastaamista. Kuva: Adobe Stock

Kirjoittaja Markku Henttinen on Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toimitusjohtaja.

Digitaalisuuden myötä eri tietojärjestelmät voivat keskustella keskenään ja informaatio linkittyy tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin.

Älykkäällä tiedonhallinnalla ja tietojärjestelmillä voidaan rakentaa koko tavarantoimitusketju mahdollisimman optimaaliseksi. Vielä kaikki tieto ei kuitenkaan ole digitaalista. Toimitusketjut sisältävät edelleen manuaalisia työvaiheita, mikä lisää virheiden mahdollisuutta. Tarkka tieto toimitettavien tuotteiden ja pakkausten ominaisuuksista ja tilavuudesta niiden yhteen lastaamiseksi voi puuttua, mikä estää kuormansuunnittelun automatisoimisen. Osoitetiedoissa voi olla myös virheitä, mikä hankaloittaa älykästä kuljetusten optimointia.

Liikenne- ja viestintäministeriö tukee digitaalisuuden kehittämistä liikenteen ja liikkumisen sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on, että liikennettä ja liikkumista voitaisiin ostaa tulevaisuudessa vastaavasti kuin telepalveluita. Tavarantoimitusta kaupunkialueilla tehostaisi merkittävästi reaaliaikainen liikennetilanneinformaatio, mikä mahdollistaisi optimoidun paikalliskuljettamisen. Järjestelmät tätä varten ovat jo olemassa, mutta tietoa esimerkiksi tietyn kadunpätkän liikennetapahtumasta ei saada. Olemme tässä ikään kuin jossain välivaiheessa: älykkäiden järjestelmien tarvitsemaa tietoa ei vielä täysin kyetä tuottamaan tai välittämään eri toimijoiden tietojärjestelmien välillä.

Tarkan tiedon hallinta auttaa optimoimaan toimitusketjua

Verkkokauppa muuttaa kaupan arvoketjua. Keskeinen muutos perinteisestä kaupasta verkkokauppaan on, että vähittäiskaupassa kuluttaja kerää tuotteen kaupan hyllystä ja kuljettaa sen kotiinsa. Verkkokaupassa tuote sitä vastoin kuljetetaan paketoituna hyvinkin pitkän matkan päästä ja toimitetaan joko kuluttajan kotiin tai noutopisteeseen. Tällöin kuljettaminen lisääntyy ja lähetysten eräkoko pienenee, jolloin toimitusketjun kustannusrakenne muodostuu verkkokaupassa hyvin erilaiseksi.

Verkkokauppamarkkinoiden kasvava trendi tarkoittaa käytännössä myös lisääntyviä kuljetustapahtumia ja kuluttajien odotuksiin vastaamista. Logistiikkapalveluita tarjoavien yritysten onkin kyettävä luomaan kuljetusverkostot niin, että kuluttajan on helppo hakea tilaamansa paketti läheltä ja joustavasti. Verkkokauppaan olennaisesti liittyvät tuotepalautukset on voitava tehdä vaivattomasti ja kaupan toimijan näkökulmasta kustannustehokkaasti.

Automaatio ja robotiikka – tuovatko ne taloudellista hyötyä?

Tulevaisuudessa tavaran toimitusketjut ovat tiedolla hallittavia ja siksi paremmin optimoituja kuin tänä päivänä. Tämä edellyttää kuitenkin oikean ja tarpeellisen tiedon hankintaa ja välittämiseen liittyvien haasteiden ratkaisemista. On kiinnostavaa nähdä myös, missä vaiheessa robotiikkaa voidaan hyödyntää laajamittaisesti tavaroiden käsittelyssä ja kuljettamisessa. Automaattivarastoja on jo nyt käytössä, mutta teknologia on vielä kallista ja edellyttää suuria volyymeja. Vielä tällä hetkellä uuden teknologian ja ihmistyön yhdistäminen johtavat useimmiten taloudellisimpaan lopputulokseen. 

Lähivuosikymmeninä on ilmeistä, että liikenteessä liikkuvat ajoneuvot tulevat olemaan automaattisesti ohjautuvia. Kiinnostava kysymys on, miten robotiikka ja automaattiajoneuvot muuttavat pakettien toimitusta. Pistääkö esimerkiksi robotti tilaamani paketin omaan postilokerooni, vai tarjoaako ihmiskäsi kuitenkin joustavamman ja taloudellisemman vaihtoehdon?

Next article