Etusivu » Logistiikka » Logistiikan ulkoistaminen on strateginen päätös
Logistiikan ulkoistaminen

Logistiikan ulkoistaminen on strateginen päätös

Markku Henttinen toimitusjohtaja, LOGY ry. Kuva: Ilmari Tuomivaara

Nykypäivän liiketoimintaympäristössä logistiikka on paljon enemmän kuin pelkkä kustannuserä. Siksi puhunkin mieluummin arvon lisäyksestä kuin kustannusten säästämisestä. Eli mitä lisäarvoa ulkoistamisella aikaansaadaan ulkoistamista harkitsevan yrityksen arvoketjuun.

Palveluyritysten kyvykkyys kehittyy jatkuvasti entistä paremmaksi asiakaskohtaisten liiketoimintatarpeiden ymmärtämisessä. Vertailtaessa itse hoidettua logistiikkaa palveluyrityksen logistiikkapalveluihin keskeisiä kysymyksiä ovat onko palvelutuotanto hyvin johdettua, ovatko järjestelmät asianmukaisia, tukeeko niistä saatava informaatio yrityksen toimintaa sekä ovatko tekniset ratkaisut harkittuja ja tavaravirtoihin parhaiten sopivia. On hyvä tiedostaa, että myös palveluyrityksen tuottamana palvelu koostuu useasta elementistä, joihin sisältyy myös ihmisten tekemää työtä.

Kun yritys päättää ulkoistaa osan toiminnoistaan, se tekee strategisen päätöksen. Se on päätös, joka vaatii harkintaa, suunnittelua ja jatkuvaa arviointia.


Sopimus on työkalu jatkuvaan parantamiseen

Kaiken perustana on hyvä sopimus, johon on sisällytetty selkeät kriteerit ja mittarit palvelutasolle, toiminnan laadulle sekä kustannusten kehitykselle olosuhteiden tai ulkoistavan yrityksen tavaravirtojen, toimituserien koon tai pakkaustavan muuttuessa. Jo sopimuksessa tulee varmistaa prosessin jatkuva kehittäminen. Tämä mahdollistaa kumppanuuden, jossa molemmat osapuolet voivat kasvaa yhdessä. Ulkoistavan yrityksen on syytä huolehtia siitä, että sopimuksen seuranta ja toteutuvan palvelun valvonta on osaavissa käsissä. Et voi vain ulkoistaa ja unohtaa!

Henkilötietojen suojelu ja ekologisen jalanjäljen hallinta ovat osa yritysten sosiaalista ja eettistä vastuuta. Sopimukseen tulee dokumentoida tarkasti tietojen käsittely, säilytys ja salassapitosäädökset. Henkilötietojen osalta myös erityinen DPA (Data Protection Agreement) tulee sisällyttää sopimukseen.

Mitä laajemman kokonaisuuden yritys ulkoistaa sitä liiketoimintakriittisemmäksi kokonaisuus muodostuu. On myös vaikeampaa palata takaisin lähtötilanteeseen, jos tällainen tarve syntyy. Ulkoistaminen on aina yrityskohtainen ratkaisu, jota on harkittava tarkkaan.

Haastattelun on antanut LOGY ry:n toimitusjohtaja, Markku Henttinen.

Suomalaista palvelua kansainvälisessä logistiikassa

Next article