Skip to main content
Etusivu » Logistiikka » Satamat ovat logistisia palvelukeskuksia ja energiahubeja
Päästövähennykset

Satamat ovat logistisia palvelukeskuksia ja energiahubeja

Useilla satamilla on omia vastuullisuusohjelmia ja satamien digitaalinen kehitys on jo osa arkea. Kuva: Getty Images

Annaleena Mäkilä

toimitusjohtaja, Suomen Satamat ry

Vaikka satamaoperointi ja tavaran käsittely ovatkin keskeisessä roolissa, satamien merkitys energiaverkon solmukohtina vahvistuu entisestään.

– Satamissa on tehty mitä suuremmassa määrin suunnitelmia ja investointeja vihreään siirtymään. Sekä teolliset asiakkaat että varustamot seuraavat erilaisia käyttövoimaratkaisujen vaihtoehtoversioita. Esimerkiksi merituulivoima tarkoittaa suuria komponentteja sekä sataman alueella että ympäristössä. Miten tulevaisuudessa varaudutaan siihen, että sähkökaapeleita tulee maihin, varastoidaanko sähköä satamissa vai siirretäänkö se sataman läpi kantaverkkoon? Mikä on satamayhtiön rooli fasilitoida vetylaitos sataman tuntumaan? Näitä strategisia valintoja Suomen satamat pohtivat varmasti kaikki, kertoo Suomen Satamat ry:n toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä.

– Tuotteiden koko elinkaaren hiilijalanjäljessä kuljetusketju on tärkeä osa. Kun liikenteen ja satama-alueen päästöjä vähennetään, on välttämätöntä, että päästöjä mitataan ja siten myös pystytään todentamaan eri toimien päästöjä vähentävä vaikutus. Sataman alueella ollaan siirtymässä automatisoituun päästömittaukseen. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, mitä kaikkea satamissa tehdään liikenteen sujuvoittamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi, Mäkilä toteaa.

Kovasti kiinnostava ja teknisesti avoin kysymys onkin, millä tavalla uudet käyttövoimat varastoidaan satamassa. Hiilen talteenotosta puhutaan toistaiseksi vielä aika vähän. Satamien perinteisen toiminnan ytimessä on kokonaisvaltainen liikenteen sujuvoittamisen tarve ja tarve vähentää päästöjä kaikista kuljetusmuodoista.


Sataman koko ekosysteemi on muutoksessa

Useilla satamilla on omia vastuullisuusohjelmia ja satamien digitaalinen kehitys on jo osa arkea. Suomen satamat ovatkin hyvin edistyksellisiä ja niiden toiminta on kestävää.

– Sataman sisällä on paljon toimijoita, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä sekä keskenään että ympäröivän yhteisön kanssa. Toiminnan jatkuvuuden ja resilienssin kysymykset ovat pinnalla. Huoltovarmuuskriittisten yritysten kanssa tehdään hyvinkin konkreettisia toimia. Satamat ovat solmukohtia, jotka turvaavat kahta keskeistä virtaa – matkustajia ja rahtia sekä energian saatavuutta, Mäkilä muistuttaa.

Next article