Skip to main content
Etusivu » Logistiikka » Satamat ovat uuden edessä
Logistiikan digitalisaatio

Satamat ovat uuden edessä

Satamien oma energiatehokkuus ja päästöt nousevat tarkempaan seurantaan osana arvoketjua, Piia Karjalainen toteaa. Kuvat: Elmo Eklund ja Suomen Satamat ry

Regulaation vauhdittama siirtyminen puhtaaseen energiaan, uusiin polttoaineisiin ja energiatehokkuuteen tuo satamille sekä haasteita että mahdollisuuksia.

Satamat eivät ole enää vain liikenteen solmukohtia vaan keskeisiä toimijoita globaalissa siirtymässä kohti kestävämpää ja päästöttömämpää tulevaisuutta.

– Satamien tulevaisuus on paljon muutakin kuin meriliikennettä. Vanha ajatus satamista meri- ja maaliikenteen solmukohtana ja porttina maailmalle on muuttumassa uudenlaiseksi rooliksi energiatoimijana. Satamat tukevat teollisuuden uudistumista ja vihreää siirtymää, joka pohjaa puhtaan, päästöttömän energian saatavuuteen ja tuovat toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, toteaa Suomen Satamat ry:n toimitusjohtaja Piia Karjalainen.

Varustamojen investoinnit puhtaisiin polttoaineisiin, kuten vetyyn, ammoniakkiin ja metanoliin, edellyttävät satamilta kykyä tarjota näitä polttoaineita. Valmistautuminen Fit for 55 -paketin vaatimuksiin muuttaa satamat moninaisten polttoaineiden jakeluasemiksi niin maa- kuin meriliikenteelle. Maasähkö puolestaan vähentää alusten päästöjä niiden ollessa satamassa.

Avainasemassa ovat ennakkoluuloton suhtautuminen vihreän siirtymän mahdollisuuksiin, tiivis yhteistyö eri toimijoiden välillä ja pitkän aikavälin strateginen suunnittelu. Samalla on kasvatettava Suomen ja koko EU:n resilienssiä ja varauduttava sekä Itämeren että globaalin merenkulun häiriötilanteisiin. 

Satamat ovat vähähiilistämisen mahdollistajia

Suomen yhteistyöhaluinen toimintakulttuuri auttaa edistämään merenkulun digitalisaatiota, jossa avoin tiedon jakaminen on oleellista. Digitalisaatio tuo myös työkaluja vähähiilisyyden edistämiseen, kuten tarkkoja mittaus- ja seurantamenetelmiä, jotka ovat olennaisia ympäristövaikutusten minimoinnissa.

– Myös satamien oma energiatehokkuus ja päästöt nousevat tarkempaan seurantaan osana arvoketjua. Toiminnan päästöjä vähennetään systemaattisesti ja sähköiset työkoneet yleistyvät. Lisäksi ympäristöystävällisten polttoaineiden tarjonta satamissa sekä kasvaa että monipuolistuu, Karjalainen vahvistaa.

Next article