Etusivu » Logistiikka » Sisälogistiikan trendit
Sisälogistiikka

Sisälogistiikan trendit

Ihmisen rooli sisälogistiikassa on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa suurempi kuin koskaan aiemmin. Kuva: Getty Images

Pasi Nieminen

puheenjohtaja, Sisälogistiikkafoorumi, hallituksen jäsen, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

Logyn hallituksen jäsen ja sisälogistiikkafoorumin pitkäaikainen puheenjohtaja Pasi Nieminen esittelee sisälogistiikan trendejä. Kärkeen nousevat hiilineutraalius ja ihmisen toiminnan merkitys.

– Nykyinen rakennuskanta ei ole paras mahdollinen energiatehokkuuden eikä myöskään tuottavan sisälogistiikan kehittämisen kannalta, sanoo Nieminen.

Mutta uudisrakentamisessa on jo toisenlainen meininki.

– Uudisrakentamisessa on menty siihen suuntaan, että logistiikkakeskus suunnitellaan mahdollisimman hiilineutraaliksi, jotta saataisiin hiilijalanjälkeä painettua pienemmäksi. Uudisrakentamiseen kuuluu lähtökohtaisesti nykyään myös vastuullisuus, joka huomioi työturvallisuusnäkökulmat mahdollisimman hyvin ja pyrkii luomaan henkilöstölle mukavat työolot.

Toimitusjohtaja Niemisen mukaan hiilineutraalius on suurin trendi, mitä Suomen markkinoilla on tällä hetkellä.

– Vihreää siirtymää ajaa nykyajassa tehokkaasti myös se, että ympäristöystävälliset ratkaisut ovat kehitetty siten, että ne ovat myös liiketoiminnallisesti kannattavia.

Toinen trendi, joka on ollut esillä jo pidempään, on ulkoistaminen. Nyt se on vaihtanut nopeammalle vaihteelle koronan vuoksi.

– Ulkoistaminen on kiihtynyt verkkokaupan kasvun takia. Verkkokauppa vaatii erityisosaamista, infraa ja ohjelmistoja, joita yrityksillä ei välttämättä ole. Verkkokauppaan liittyvä sisälogistiikka voidaan ulkoistaa siihen erikoistuneelle toimijalle ja näin yritys itse voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Ihmisen rooli kasvaa

Niemisen mukaan ihmisen merkitys on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa suurempi kuin koskaan aiemmin.

– Sisälogistiikan tehtävät monimutkaistuvat ja teknistyvät. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten pitää pystyä hallitsemaan erilaisia tehtäviä, päätelaitteita ja automaatioon liittyviä toimia. On ensisijaisen tärkeää, että rekrytointiin, sitouttamiseen ja kouluttamiseen panostetaan. Ei ole nähtävissä, että automaatio olisi viemässä ihmisen työt, vaan asia on päinvastoin.

Ihmisen merkityksen kasvaessa työvoiman saamisessa ja pysyvyydessä voi olla haasteita.

– Kun työvoimaa on löytynyt, siihen on syytä panostaa ja luoda pysyvyyttä lisääviä tekijöitä. Hyvä työturvallisuus ja moderni, mukava työympäristö auttavat työntekijöitä viihtymään ja sitoutumaan.

Neljänneksi trendiksi Nieminen nostaa automatisaation oikeanlaisen hyödyntämisen.

– Sellainen prosessin vaihe kannattaa automatisoida, johon ihminen on liian kallis ja älykäs. Rutiinityöt ja raskaat toimenpiteet kannattaisi myös koneellistaa tai automatisoida, jolloin ihminen voi keskittyä lisäarvoa tuovaan toimintaan.

Next article