Etusivu » Logistiikka » Tieverkoston kuntovaatimukset kasvavat
Kehittyvät kaupungit

Tieverkoston kuntovaatimukset kasvavat

Kuva: Getty Images

Hoidettu tieverkosto on kaikkien tiellä liikkujien etu. Älyliikenteen lisääntyessä tien informaatiojärjestelmän tulee vastata älylaitteiden lukutaitoa.

Suomen 78 000 kilometrin julkinen tieverkosto on kohtalaisessa kunnossa. Lisäksi meillä on 350 000 kilometriä yksityistä tiestöä, jota ylläpitävät tien omistajat. Teiden kunnostuksen korjausvelka on kasvanut noin miljardiin euroon viime vuosien aikana. Tämän hallituskauden rahoituksella korjaustarvetta paikataan.

Suunnitelmallisuutta tien hoitoon

Riittävää teiden kuntoa ylläpidetään suunnitellulla korjausohjelmalla. Kertaluonteiset korjaukset ovat ensiapua, joka ei palvele pitkällä aikavälillä kokonaisuutta.

Korjaustarvetta on erityisesti silloissa, jotka ovat tulleet peruskorjausikään. Niiden korjauksia ei voi siirtää. Toinen korjauskohde ovat päällysteet, joilla suojataan veden siirtymistä tierunkoon ja sen vaurioittamista. Edellisvuosien puutteellinen teiden kunnossapito näkyy väylillä liian tuttuina painaumina, kuoppina ja urina tiessä. Tieverkoston hyvä kunto on turvallisen liikkumisen edellytys.

Pitkäjänteisellä kunnossapidolla säästetään kustannuksia ja ennakoidaan tulevaa. Raskaan kaluston ja älykkään liikenteen lisääntyminen pääväylillä on ennakoitava tänään. Avoimia kysymyksiä on paljon. Mitä älyliikenne vaatii tieverkostolta ja mitä sen rakentamisen maksaa? Eriarvoistuuko meillä tieverkosto yksityisen ja valtion ylläpitämän välillä liikaa, ja mitkä ovat sen seuraukset? Ja kuka tuo älyn yksityiselle tieverkolle?

Älyliikenne haastaa

Teknologia muuttaa liikkumista ja se asettaa tieverkostolle uusia haasteita: tieverkoston on kehityttävä, kun liikkumisesta tulee palvelua.

Tietoa tiestä keräävät kokeiluluontoisesti jo antureiden avulla esimerkiksi maitoautot ja postin autot. Tulevaisuudessa tie saattaa raportoida kunnostaan tien pitäjille ja kulkijoille suoraan. Tämän mahdollistavat erilaiset teiden instrumentoinnit, mobiiliratkaisut tai älyautojen omat teknologiat.

Teknologia ratkaisee jo nyt kuljettajalle ajoreittejä, esimerkiksi ajoneuvot ohjataan reiteille, joissa ei ole ruuhkaa tai sovellukset ilmoittavat keliolosuhteiden muutoksista tienpinnassa. Tulevaisuudessa autonomisten autojen tiellä pysymistä ohjaavat anturit. Se vaatii tiestöltä hyviä kaista- ja muita tunnistusmerkkejä.

Tieverkoston parannukset ja tulevaisuuden infrastruktuurin tarpeet on tiedostettava, jotta turvallinen ja toimiva tulevaisuuden tie palvelee elinkeinoelämää, joukkoliikennettä ja tavallisia autoilijoita parhaalla mahdollisella tavalla.

Next article