Skip to main content
Etusivu » Logistiikka » Toimitusketjujen on oltava älykkäitä ja dataohjattuja lieventääkseen riskejä
Sponsoroitu

Toimitusketjuongelmat herättävät huomion median otsikoissa, kun elinkeinotoiminta kärsii logististen haasteiden seurauksista. Nämä haasteet ovat seurausta pitkittyneistä globaaleista ongelmista, kuten Punaisenmeren kriisistä, jolla on ollut vaikutusta keskeisiin merireitteihin.

Yritykset tarvitsevat näkyvyyttä ja ketteryyttä tehdäkseen dataohjattuja päätöksiä, kun toimitusketjussa esiintyy häiriöitä. Tässä mukaan kuvioon astuu älykäs ERP.
Maailmanlaajuisten toimitusketjujen suorituskyky perustuu yhdistelmään riippuvuudesta ja yhteenliitettävyydestä, jotta mahdollisuus toimittaa tuotteita ja palveluita kuluttajille toteutuu. Tähän auttavat ennustettavat ostotavat, pääsy tuotteisiin sekä johdonmukaiset toimitusmallit.

Avainasemassa joustavuus

Globaalit haasteet (esim. COVID-19-pandemia ja Suezin kanavan tukkeutuminen), jotka ovat häirinneet toimitusketjuja viime vuosina, ovat paljastaneet ”juuri ajoissa” -mallin tehottomuuden ja osoittaneet, että joustavuus on avainasemassa toimitusketjun hallinnassa.

Jotkut ovat valinneet koko verkostonsa uudelleenreitityksen. Globalisoituneet toimitusketjut ovat mahdollistaneet yrityksille halvimpien mahdollisten laatuosien, materiaalien ja tuotteiden hankinnan, mutta pitkät verkostot, jotka ulottuvat useiden maiden yli, lisäävät häiriöiden riskiä. Tuotannon lähentäminen ja palauttaminen ovat yhä yleisempiä, kun yritykset etsivät enemmän kontrollia riskitekijöihin siirtämällä tuotantoa lähemmäksi loppukuluttajaa.

Kyseessä on älykkään päätöksenteon esimerkki, jota voidaan edelleen parantaa.

– Datan jakaminen laajennetuissa toimitusketjuissa, pilvi-ERP-ohjelmiston mahdollistamana, tarjoaa yrityksille suurempaa tarkkuutta suunnittelussa ja toteutuksessa, tuotannosta toimitukseen, joka on saatavilla missä ja milloin tahansa, kertoo Epicorin toimitusjohtaja Andy Coussins.

Viimeisin tieto käden ulottuvilla

Ennakoivat näkemykset odotettavissa olevista tarjonnan ja kysynnän vaihteluista mahdollistavat valmistajien ja jakelijoiden nopean sopeutumisen välttäen tuotteiden loppumisen tai liikavaraston.

Globaalit haasteet ovat paljastaneet ”juuri ajoissa” -mallin tehottomuuden.– Nämä visualisointiratkaisut pitävät toimitusketjut liikkeellä tuomalla datan eloon, antaen valmistajille pääsyn näkemyksiin kontekstissa, erityisesti heidän tehtävänsä mukaisesti. Epicorin hallintapaneelit voidaan mukauttaa yksilön rooliin, joten heillä on viimeisimmät relevantit tiedot saatavilla, kun tarve vaatii, Coussins toteaa.

Datan hallinta nopeuttaa päätöksentekoa ja lopulta varmistaa oikeankokoisen toimitusketjun, joten oikea määrä varastoa on aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Toimitusketjun datan ja liiketoimintakriittisten sovellusten siirtäminen paikallisista ratkaisuista pilveen voi myös lisätä ulkoisten uhkien, esimerkiksi kyberhyökkäysten riskiä. Näitä uhkia vastaan voi kuitenkin puolustautua hyödyntämällä Epicorin Azure-alustaa, joka on Microsoftin kehittämä.

Luotettavuus koskee koko ketjua

Yrityksillä ei ole kontrollia suurten tapahtumien, kuten luonnonkatastrofien tai sotien ajoitukseen tai kestoon, mutta monet ryhtyvät toimenpiteisiin vähentääkseen seisokkiaikoja, kun tällaisia ongelmia tapahtuu. Yksi toimintasuunnitelma on monipuolistaa toimittajayhteisöään: jos häiriöt vaikuttavat yhteen maantieteelliseen alueeseen, organisaatioiden on nopeasti siirrettävä hankintansa vaihtoehtoisiin toimittajiin.

Tämän tekemiseksi, nämä keskeiset tavarantoimittajasuhteet ja kyky lähettää sähköisiä tilauksia on oltava paikallaan ennalta-arvaamattoman häiriön sattuessa. Epicorin toimittajaportaali varmistaa, että laaja yhteisö toimittajia on saatavilla täyttämään kysynnän, riippumatta siitä, onko toimitusketjun osa häiriintynyt.

Toisinaan kumppanuus tavarantoimittajien kanssa voi olla monimutkaista, jolloin huolellisuus onkin enemmän kuin olennaista. Hallintapaneelit esimerkiksi toimittajan suorituskyvystä, tilaustarkkuudesta, täyttöasteesta, ajantasaisuudesta ja maksuhistoriasta auttavat yrityksiä löytämään luotettavimmat kumppanit toimitusketjuunsa.

Luotettavuus koskee myös tuotteiden tuotantoa ja ylläpitoa.

– Sakkoja ja tuotannon seisokkeja voi tulla, jos vähimmäisvaatimukset tai sääntelymääräykset eivät täyty. Silloin laatuongelmien kustannukset siirretään kauemmas toimitusketjussa, usein lopulta kuluttajalle, Coussins mainitsee.

Laadunvarmistuksen tukemiseksi Epicor on kehittänyt Advanced MES -ratkaisuja ja digitaalisia työohjeratkaisuja (Epicor Connected Process Control). Näillä ratkaisuilla edistetään tuottavuutta, laatua sekä työntekijöiden turvallisuutta ja ne lisäksi tarjoavat laajemman valvonnan laatuongelmiin, kun ongelmia ilmenee tuotteiden, komponenttien tai ainesosien laadussa valmistuselinkaaren aikana.

Ulkoisia uhkia vastaan voi puolustautua hyödyntämällä Epicorin Microsoftin kanssa yhteistyössä kehittämää Azure-alustaa. Kuva: Epicor Software

Lue lisää, kuinka voit kasvattaa toimitusketjusi tuottavuutta

Next article