Etusivu » Sijoittaminen ja säästäminen » Korkeaa tuottoa vai maltillista riskiä?
Rahastosijoittaminen

Korkeaa tuottoa vai maltillista riskiä?

Kuva: Getty Images

Rahastomarkkinoilla riski kulkee käsi kädessä tuottopotentiaalin kanssa. Nostimme esiin rahastomarkkinoiden parhaimmistoa, tunnista tarpeesi ja valitse omasi!

Elina Puhakainen

rahastonhoitaja, Fennia Varainhoito Oy

Mikä on sijoitusfilosofianne?

Fennia Varainhoidon tonttirahasto on vakaan tuoton ja maltillisen riskin sijoituskohde. Erikoissijoitusrahasto sijoittaa pääosin varansa Suomessa sijaitseviin, jopa 50-100 vuodeksi vuokralle annettaviin maa-alueisiin, jotka soveltuvat käyttötarkoitukseltaan ensisijaisesti toimitilarakentamiseen ja toissijaisesti asuinrakentamiseen. Rahasto on kaikille avoin kvartaaleittain, minimisijoitus on 10 000 euroa ja pitkän aikavälin tuotto-odotus viidestä kuuteen prosenttiin.

Keille rahasto sopii?

Tonttirahasto sopii pitkäjänteiseen sijoittamiseen sitoutuvalle ja ennakoitavaa reaalikassavirtaa arvostavalle yksityishenkilölle, yritykselle tai julkisyhteisölle. Pitkälle tulevaan sovittu vuokratulo minimoi kiinteistösijoittamiselle tavanomaiset, sopimusperusteiset arvonmuutokset ja tasapainottaa sijoitussalkkua. Lisätietoa rahastosta saatavilla rahaston virallisista esitteistä.

Mitä riskejä rahastoon liittyy sijoittajalle?

Riskit liittyvät vuokran maksuun, korkojen nousuun ja tontin arvonmuutokseen. Näiltä pyritään suojautumaan sijoitusprosessissa muun muassa sopimusten inflaatiosuojalla, vuokravakuuksilla sekä lainasopimusten korkosuojilla.

Mihin rahasto on keskittynyt ja mitä hyötyjä se tarjoaa sijoittajalle?

Pitkistä maanvuokrasopimuksista saataviin kassavirtoihin keskittyvän rahaston etuja perinteiseen kiinteistösijoittamiseen verrattuna ovat muun muassa vuokralaisten maltillinen määrä, vakaa käyttöaste, vapaus huolto- ja korjausvelasta sekä vuokratuottoa turvaavat vakuusjärjestelyt ja lainsäädäntö.

Henrika Vikman

toimitusjohtaja, Nordea Funds Oy

Mikä on sijoitusfilosofianne?

Nordean Ilmasto ja Ympäristö -osakerahasto etsii sijoituskohteiksi yhtiöitä, joiden kehittämät ratkaisut auttavat kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Sijoituskohteet täyttävät myös hyvän sijoituskohteen kriteerit, tyypillisesti rahastossa on keskikokoisten kasvuyhtiöiden aliarvostettuja osakkeita.

Keille rahasto sopii?

Aktiivinen maailmanlaajuinen osakerahasto sopii sijoittajalle, joka hakee salkkuunsa hajautettua osakepainoa ja markkinoita parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä. Ilmasto ja Ympäristö -rahasto on ratkaisu sijoittajalle, joka haluaa taloudellisen tuoton tavoittelun lisäksi edistää kestävää kehitystä ja vähähiilisiä ilmastoratkaisuja.

Mitä riskejä rahastoon liittyy sijoittajalle?

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä maailman osakemarkkinoiden keskimääräistä tuottoa parempaan tuottoon, jolloin myös osakemarkkinoihin liittyvä riski on korkeampi kuin maailmanmarkkinoilla keskimäärin. Ilmasto ja Ympäristö -rahasto on myös tietyn toimialan ympärille fokusoitunut salkku, mikä voi aiheuttaa heiluntaa.

Mihin rahasto on keskittynyt ja mitä hyötyjä se tarjoaa sijoittajalle?

Rahaston sijoitukset kohdistetaan yrityksiin, joiden liiketoiminta keskittyy vaihtoehtoisiin energianlähteisiin, luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen ja ympäristönsuojeluun. Pitkän aikavälin tuoton lisäksi rahastoon sijoittaminen tarjoaa mahdollisuuden olla mukana rakentamassa parempaa maailmaa.

Sampsa Apajalahti

sijoitusjohtaja, Capman Real Estate Oy

Mikä on sijoitusfilosofianne?

Vuoden 2017 lopulla lanseerattu Capman Nordic Property Income Fund on neljä kertaa vuodessa auki oleva erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa pohjoismaisten kasvukaupunkien kiinteistöihin. Rahasto sijoittaa kohteisiin, jotka tarjoavat ennustettavaa kassavirtaa ja turvaavaa arvonmuutostuottoa.

Keille rahasto sopii?

Pitkäaikaista, ennustettavaa osinkovirtaa ja hallittavissa olevaa arvonnousua tavoittelevalle piensijoittajalle, varakkaalle yksityishenkilölle tai esimerkiksi säätiöille. Sijoittajalle, jolla ei ole pääsyä pohjoismaiseen kiinteistömarkkinaan ja joka haluaa tasapainottaa salkkuaan kiinteistösijoittamisella.

Mitä riskejä rahastoon liittyy sijoittajalle?

Yleisesti kiinteistösijoittaminen on tarjonnut hyvän riskikorjatun tuoton pitkällä aikavälillä, mutta yleinen markkinariski on aina olemassa. Sijoittajan oman riskienhallinnan näkökulmasta on tärkeää ymmärtää milloin, miten paljon ja kuinka pitkäksi aikaa sijoittaa sekä huomioida sijoituksen likviditeettiin liittyvä riski.

Mihin rahasto on keskittynyt ja mitä hyötyjä se tarjoaa sijoittajalle?

Pohjoismaiden johtavan kiinteistösijoitustiimin hallinnoima rahasto tarjoaa yksityishenkilöille ja ammattimaisille sijoittajille helpon pääsyn pohjoismaiseen kiinteistömarkkinaan. Yli 30 ammattilaisen tiimillä on vahva ymmärrys paikallisista kiinteistömarkkinoista, sijoituskohteiden hankinnasta ja arvonluonnista.

Next article