Etusivu » Sijoittaminen ja säästäminen » Pääomasijoittajat ovat kasvun rakentajia
Pääomasijoittaminen

Pääomasijoittajat ovat kasvun rakentajia

Pia Santavirta
Pia Santavirta
Pia Santavirta on Suomen pääomasijoitusyhdistys Ry:n toimitusjohtaja. Kuva: Aki Rask

Pääomasijoittaminen on muodostunut ainutlaatuiseksi sijoittamisen muodoksi. Syitä on monia. Pääomasijoitusrahastot ovat muun muassa onnistuneet tuottamaan sijoittajilleen hyviä tuottoja niin talouden ylä- kuin alamäissäkin.

Tärkeässä osassa on myös pääomasijoittajien ammattitaito – pääomasijoittajan tehtävänä kun on etsiä satojen tai jopa tuhansien listaamattomien yhtiöiden joukosta yhtiöt parhaalla kasvupotentiaalilla ja vauhdittaa yhtiöt huippukasvuun.

Tarkoituksena on tehdä parasta tuottoa rahastosijoittajille, kuten työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhtiöille, yleishyödyllisille yhteisöille, julkisille toimijoille ja perheyritysten sijoitusyhtiöille.  

Rahastosijoittajalle pääomasijoittaminen tuo mahdollisuuden erinomaisiin tuottoihin. Samalla rahastosijoittajilla on mahdollisuus osallistua Suomen talouskasvun edistämiseen. Viimeisen vuoden aikana rahastosijoittajat ovat sijoittaneetkin yli miljardin pääomasijoitusrahastoihin.

Pääomasijoittaminen tuottaa lopulta myös merkittävän määrän uusia pörssiyhtiöitä Helsingin pörssiin.

Rahoitusta etsiville startup- ja kasvuyrityksille uuden pääomasijoitusrahaston perustaminen tietää aina hyviä uutisia. Se on oikea aika olla yhteydessä pääomasijoittajaan, joka ei sijoita pelkästään pääomia vaan omaa aikaansa ja osaamistaan kohdeyhtiöön. Tämä tarkoittaa usein käytännössä avainhenkilöiden rekrytointiapua, hallitusosaamista, olennaisia verkostoja ja riskin jakamista. Pääomasijoittaja tulee yrityksen kumppaniksi viemään läpi yhdessä valitun kasvustrategian. Tämän vuoksi yhteistyön aloituksen tärkein tekijä on luottamus ja yhteinen näkemys yrityksen tulevaisuudesta.

Pääomasijoittajien konseptilla on saatu erinomaisia tuloksia. Vuonna 2016 kohdeyhtiöiden liikevaihto kasvoi 11 % ja henkilöstön määrä 13 %. Samaan aikaan muiden suomalaisten yhtiöiden liikevaihto kasvoi 1,5 % ja henkilöstö 0,6 %.  

Pääomasijoittamisen kiertokulkuun kuuluu olennaisena osana myös sijoituskohteista irtautuminen. Pääomasijoittajalle irtautuminen kohdeyhtiöistä on välttämätöntä, jotta se voi ennen pitkää perustaa uuden rahaston ja aloittaa sijoittamisen uusiin kasvuyrityksiin.

Onnistunut irtautuminen merkitsee sekä rahastosijoittajille, pääomasijoittajille että yrityksen muille omistajille tilipäivää. Riskin jakaminen ja arvonluonti sijoitusaikana hyödyttää lopulta kaikkia omistajia ja rahastosijoittajia.

Irtautumisen jälkeen yrittäjä saattaa jäädä yhtiöön töihin tai perustaa uuden yhtiön saadun varallisuuden turvin. Yrittäjien onnistumiset ovatkin tuoneet Suomeen kokonaan uuden kulttuurin jakaa osaamista monin eri tavoin esimerkiksi yrityskiihdyttämöissä, toimimalla enkelisijoittajana tai rahastosijoittajana.  

Pääomasijoittaminen tuottaa lopulta myös merkittävän määrän uusia pörssiyhtiöitä Helsingin pörssiin. Pääomasijoittajien toiminnan luonteesta johtuen vuosina 2014-2016 yli puolet Helsingin pörssin uusista yhtiöistä on pääomasijoittajien salkusta peräisin. Pörssilistautuminen merkitsee kasvuyritykselle uutta kasvuvaihetta, ja samalla yrityksen omistuspohja laajenee.

Pääomasijoittajien avulla kohdeyhtiöiden innovaatiot skaalataan globaaleille markkinoille ja perinteisemmistä yhtiöistä tehdään kilpailukykyisempiä, vahvempia ja vientisuuntautuneempia.

Pääomasijoittajia ei kutsuta turhaan kasvun rakentajiksi.

Kirjoittaja Pia Santavirta on Suomen pääomasijoitusyhdistys Ry:n toimitusjohtaja.

Next article