Skip to main content
Etusivu » Teollisuus » Toimitusketjun tehot kaakkoon – kriisitilanne voi olla myös mahdollisuus
Tehokas toimitusketju

Toimitusketjun tehot kaakkoon – kriisitilanne voi olla myös mahdollisuus

Vaikka tulevaisuutta ei voi täysin ennustaa, voi jokainen yritys edesauttaa omaa uudistumistaan. Kuvat: Getty Images ja Jari Härkönen

Teemu Polo

johtava asiantuntija, Teknologiateollisuus

Hidas palautuminen, stagnaatio vai digivihreä kasvu? PK-yritysten pitäisi viimeistään nyt pysyä kansainvälisessä kilpailussa ja uskaltaa lähteä kehitykseen mukaan.

Koronapandemian aikaista taloustilannetta tarkasteltaessa pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on selvästi vaikea. Teknologiateollisuuden ja Accenturen hiljattain teettämän skenaarioanalyysin perusteella asiantuntijat erittelevät pk-yritysten lähitulevaisuudelle kolme vaihtoehtoista skenaariota.

– Todennäköisintä on hidas palautuminen, jossa yritysten tilanne kehittyy markkinan mukana. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ollaan lastuna lainehilla, vaan yrityksiltä vaaditaan onnistumisia ja uudistumista, Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Teemu Polo sanoo.

Todennäköinen mutta edeltäjäänsä negatiivisempi skenaario on Polon mukaan stagnaatio.

– Inflaation ja palkankorotusten epäsuhta aikaansaavat työmarkkinakriisin, joka johtaa yritysten heikompaan kannattavuuteen. Tämän myötä investoiminen tulevaisuuteen kävisi mahdottomaksi.

Toivotuin kehityssuunta on digivihreä kasvu, joka näkee koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa myös huomattavia mahdollisuuksia.

Paluu digivihreään kasvuun 

Toimintaympäristöön ja talouden järjestelmään yksittäisen yrityksen on haastavaa vaikuttaa. Polo muistuttaa kuitenkin, että omaa uudistumistaan voi jokainen yritys edesauttaa.

– Digitalisaation avulla voidaan säästää ja tehostaa toimitusketjun prosesseja, mutta samalla voisi miettiä laajemmin: onko näkyvillä uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai voisiko tehokkaammasta ja läpinäkyvämmästä toimitusketjusta saada selkeää kilpailuetua? 

Polon mukaan koronavirus ei kohtele kaikkia alueita ja yrityksiä tasapuolisesti, missä piilee myös positiivisia mahdollisuuksia.

– Moni esimerkiksi Euroopan aiemmin käyttämistä toimitusketjuista on nyt rikki, jolloin suomalaisille yrityksille voi aueta tilaisuus päästä niihin kiinni luotettavampaa toimitusta tarjoamalla. 

Kaiken kaikkiaan Polo kannustaa yrityksiä tarkastelemaan nyt omaa tekemistään kriittisesti ja etsimään tilanteessa uusia mahdollisuuksia.

– Muiden alueiden ja yritysten ongelmat voivat tuoda huimia mahdollisuuksia. Suomelle on tärkeää, että nämä mahdollisuudet käytetään – että aiemmin elinvoimaiset yritykset selviävät kriisin yli ja pääsevät uudelleen digivihreään kasvuun. 

Next article