Etusivu » Teollisuus » Tuottajavastuu pakkauksissa laajeni 
Sponsoroitu

Pakkausten lakisääteinen tuottajavastuu laajeni vuoden 2024 alusta alkaen myös pieniin yrityksiin, kun 1 miljoonan euron liikevaihtoraja poistui. Näin tuottajavastuun piiriin tuli noin 30 000 uutta yritystä. 

Yrityksillä on vastuu markkinoille toimittamistaan pakkauksista niiden elinkaaren loppuun asti. Vastuun voi hoitaa helposti liittymällä tuottajayhteisöön, joita on Suomessa kaksi: Sumi Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy.

– Valtakunnalliset tuottajayhteisöt ovat sitä varten, että ne hoitavat keräyksen ja kierrätyksen niihin liittyneiden yritysten puolesta. Liittymällä jommankumman tuottajayhteisön jäseneksi yritys täyttää kierrätysvelvollisuutensa, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen kertoo. 

Yleishyödylliset tuottajayhteisöt hoitavat EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat pakkausten kierrätykselle asetetut vaatimukset Suomessa. Niiden vastuulla on myös pakkausten keräys ja vastaanotto sekä niistä tiedottaminen. RINKI on kaupan ja teollisuuden omistama ja voittoa jakamaton palveluyhtiö, jonka asiakkaita molemmat tuottajayhteisöt ovat.

Kustannukset

Kumpikin tuottajayhteisö päättää itsenäisesti kierrätysmaksut, joita se perii omilta asiakkailtaan tuottajavastuun hoitamisesta. Maksuilla katetaan tuottajavastuun hoitamisen kustannukset, mutta voittoa tuottajayhteisöt eivät jaa. Maksun suuruus yksittäiselle yritykselle perustuu sen käyttämään pakkausmäärään ja tuottajayhteisön päättämään, materiaalikohtaiseen kierrätysmaksuun. Maksut ovat julkisia ja löytyvät Ringin kotisivuilta. 

Tuottajavastuu on yhteiskuntavastuuta

Ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisy alkaa päästöjen ja raaka-aineiden käytön vähentämisellä. Kiristyvä EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetus tuo uusia määräyksiä.

– Jokainen pakkauksista tuottajavastuullinen yritys kantaa ekologista yhteiskuntavastuuta materiaalikierrätyksessä. Valmisteilla oleva lainsäädäntö lisää vastuuta, kun EU:ssa ollaan sopimassa pakkausten uudelleenkäyttövelvoitteesta vuodelle 2030. Yksi osa uutta pakkaus- ja pakkausjäteasetusta on myös kierrätysmuovin käyttövelvoite pakkauksia valmistettaessa, Tanskanen toteaa. 

Ekologisen yhteiskuntavastuun hoitaminen lain edellyttämällä tavalla eli liittymällä tuottajayhteisöön on yritykselle lakisääteinen velvoite, mutta myös arvovalinta ja kilpailutekijä.

Pakkauksista tuottajavastuulliset yritykset

1. Suomalainen yritys tai ulkomaisen toimijan Suomen sivuliike, joka pakkaa tuotteita Suomen markkinoille.*
2. Suomalainen yritys tai ulkomaisen toimijan Suomen sivuliike, joka toimii pakattujen tuotteiden maahantuojana Suomen markkinoille.*
3. Ulkomainen toimija, joka on sijoittautunut toiseen valtioon kuin Suomi, ja joka myy etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan käyttäjille Suomessa.

*) Ns. palvelupakkauksista ja viljelijäpakkauksista tuottajavastuussa on kuitenkin 1.1.2024 alkaen pakkauksen valmistaja Suomessa tai tyhjän pakkauksen maahantuoja.  Palvelupakkaus on pakkaus, jota käytetään elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden pakkaamiseen myyntipaikalla suoraan kuluttajille. Viljelijäpakkaus on pakkaus, jota käytetään maa- ja puutarhatalousyrityksissä käsittelemättömien maatalous- ja puutarhatuotteiden pakkaamiseen.

Liity tuottajayhteisöön

Ringin asiakaspalvelu auttaa: puhelin 09 6162 3500 tai sähköposti: [email protected]

Next article