Skip to main content
Etusivu » Terveenä työssä » Ensiaputaidot ovat hyvä eväs repussa
Työhyvinvointi

Ensiaputaidot ovat hyvä eväs repussa

ensiaputaidot
ensiaputaidot
Kuva: Adobe Stock

Sari Reinikainen

koulutuskoordinaattori, kouluttaja

Työnantajan velvollisuus on huolehtia riittävästä työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista. Erityisesti suurissa työpaikoissa ensiapukoulutuksen merkitys ymmärretään hyvin ja ensiapukursseja järjestetään aktiivisesti.

Perustason ensiaputaidot ovat monella hyvin hallussa, mutta rohkeus ja varmuus toimia onnettomuustilanteessa saattavat olla hiukan heikommilla kantimilla. Ensiapukurssilla tehtävät harjoitukset ovatkin hyvä tilanne lisätä uskallusta tarttua toimeen, kun tilanne vaatii.

Ensin tehdään riskiarvio työpaikan työturvallisuusriskeistä, minkä mukaan suunnitellaan ensiapu-, turva- ja muut mahdollisesti tarvittavat turvallisuutta vahvistavat kurssit.

Niin ikään riskikartoituksen perusteella kootaan työpaikalla säilytettävä turva- ja ensiapuvälineistö, ja se kannattaa pitää aina kunnossa. Ensiapukurssilla perehdytään juuri työpaikan omien ensiapuvälineiden käyttöön ja pohditaan esimerkiksi puuttuuko jotain.

Suosittelen vähintään hätäensiapukurssin suorittamista jokaiselle työpaikalle toimialaan katsomatta ja mahdollisimman monelle työntekijälle siellä.

Koulutuskoordinaattori ja kouluttaja Sari Reinikainen kertoo, että hätäensiapukurssilla pohditaan muun muassa sitä, kuinka pitää toimia, jos joutuu onnettomuustilanteeseen ja kuinka elvytys tapahtuu oikein. Kursseilla harjoitellaan myös aina sydäniskurin käyttö. Lyhyen teoriaosuuden jälkeen osallistujat pääsevät kokeilemaan taitojaan käytännön harjoituksissa. Kurssilla myös pyritään oikomaan vääriä uskomuksia ja käytäntöjä.

Ensiapukurssilla saadut taidot kulkevat aina mukana, siksi kurssi ei ole koskaan hukkaan heitettyä aikaa, vaan vastuullista ennakointia.

– Suosittelen vähintään hätäensiapukurssin suorittamista jokaiselle työpaikalle toimialaan katsomatta ja mahdollisimman monelle työntekijälle siellä, Reinikainen sanoo.

Kurssin aikana opitaan toimimaan onnettomuustilanteessa eli antamaan henkeä pelastavaa ensiapua muun muassa tajuttomuus-, elvytys- ja isoissa verenvuototilanteissa. Pidemmällä hätäensiapukurssilla opetellaan toimimaan myös sokki- ja sairaskohtaustilanteessa.

– Kurssin tärkein anti on mielestäni se, että saadaan rohkeutta ylipäätään mennä tilanteeseen, Reinikainen sanoo.

Myös kaikille avoimia ensiapukursseja järjestetään monilla paikkakunnilla, ja niihin voi osallistua tiedoista, taidoista ja iästä riippumatta.

Next article