Etusivu » Terveenä työssä » Hyvä ergonomia lisää työtehoa ja tyytyväisyyttä
Työergonomia

Hyvä ergonomia lisää työtehoa ja tyytyväisyyttä

tyoergonomia
tyoergonomia
Yksi sairauspäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 350 euroa. Kuva: Adobe Stock

Hyvä työergonomia on kokonaisuus, joka huomioi fyysisten seikkojen lisäksi työn aiheuttaman henkisen kuormittavuuden yksilölle, sanoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Irmeli Pehkonen.

Työergonomian tavallisimpia puutteita ovat muun muassa väärät työasennot, huonot nostotekniikat sekä liiallinen istuminen. Liikkumattomuuteen jokainen meistä voi onneksi vaikuttaa vaihtelemalla asentoa ja nousemalla välillä jaloittelemaan työn lomassa. Pehkosen mukaan hyvä ergonomia on silti paljon muutakin kuin tuolien ja pöytien säätämistä.

– Ergonomiaa tulisi tarkastella isompana kokonaisuutena ja miettiä sekä fyysisestä että kognitiivisesta näkökulmasta. Oikeiden työasentojen ja sopivien työvälineiden lisäksi tulisi huomioida erilaiset työprosessit ja työn henkinen kuormittavuus. Toimistotyössä sitä syntyy työn pirstaloitumisesta ja jatkuvista keskeytyksistä.

Pehkonen pitää säädettäviä työpisteitä yrityksille järkevänä satsauksena ja kannustaa niiden hankkimiseen.

Lue myös: Yli puolet suomalaisista näyttöpäätetyöntekijöistä kärsii näköhaitoista

– Jos yksi sairauspäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 350 euroa, laitteet maksavat itsensä nopeasti takaisin. Työergonomiaan tehdyt panostukset lisäävät työn sujuvuutta ja tuottavuutta, mikä näkyy niin taloudellisena tuloksena kuin henkilöstön työtyytyväisyytenä. Eli siihen kannattaa ehdottomasti panostaa.

Nykyään jo kouluissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota ergonomiaan.

Esimerkiksi peruskouluissa toteutetun Liikkuva koulu -kampanjan pyrkimyksenä on monimuotoistaa opetustilanteita tuomalla niihin enemmän osallistumista ja liikettä sekä vähemmän paikallaan istumista. Kampanjan tavoitteena on samalla lisätä lasten liikkumista myös vapaa-ajalla ja kannustaa perhe mukaan. Hallituksen kärkihankkeelle on tarvetta, sillä liikunta-elinvaivoja, kuten niska- ja hartiakipuja on havaittavissa yhä enemmän jo teini-ikäisillä. Aikainen puuttuminen voi olla ratkaisu.

Next article