Skip to main content
Etusivu » Terveenä työssä » Osallistamista kannattaa hyödyntää ergonomian edistämisessä
Työergonomia

Osallistamista kannattaa hyödyntää ergonomian edistämisessä

ergonomia
ergonomia
On järkevää hyödyntää työn suunnittelussa eri henkilöstöryhmien osaamista ja asiantuntijuutta. Kuva: oma arkisto

Teemu Suokko

sertifioitu Eurooppa- ergonomi, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto

Ergonomian tavoitteena on edistää työtä kehittämällä yhtäaikaisesti yrityksen suoritusta ja henkilöstön työhyvinvointia. Kun työ suunnitellaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita on työn kuormitus paremmin hallinnassa.

Yritykset voivat saada merkittävästi taloudellista hyötyä, kun henkilöstön työkykyä voidaan ylläpitää ja edistää sujuvilla, häiriöttömillä ja vähemmän kuormittavilla työprosesseilla ja menetelmillä. 

Miten ergonomiaa kannattaisi lähteä kehittämään? 

Yritys tarvitsee niin fyysistä, kognitiivista ja organisatorista ergonomiaa. Jos esimerkiksi tuottavuutta kasvatetaan uusien tehostuneiden toimintatapojen avulla ja työtoistojen määrä nousee, on tärkeää miettiä, miten työ suoritetaan, ettei sen kuormittavuus kasva kohtuuttomasti.

– On järkevää hyödyntää työn suunnittelussa eri henkilöstöryhmien osaamista ja asiantuntijuutta. Ergonomia on niin laaja aihe, ettei kukaan hallitse sitä yksin, sanoo sertifioitu Eurooppa-ergonomi ja Itä-Suomen yliopiston väitöskirjatutkija Teemu Suokko.

Ergonomia on win-win kaikille

Megatrendit, kuten teknologinen kehitys ja ikääntyminen, aiheuttavat sen, että osaavasta työvoimasta kannattaa pitää huolta. Kokonaisvaltaisen ergonomian, edistäminen saattaa olla merkittävä tekijä, jolla pidetään huolta sekä yrityksen, että henkilöstön terveydestä.

– Jokainen voi miettiä, onko miellyttävämpää työskennellä ”pöydän alla vai sen päällä”. Kyllä henkilöstö usein tunnistaa, mitkä asiat työssä vaativat kehittämistä, Suokko toteaa.

– Kukaan ei lahjoita yrityksille työhyvinvointia, tuottavuutta ja yrityksen sisäistä kyvykkyyttä. Ne pitää rakentaa itse ja ergonomia on se, mikä yhdistää kaikki toiminnan eri osa-alueet toisiinsa, Suokko painottaa.

Miltä yrityksesi toiminta näyttää viiden vuoden päästä?

Kaikilla on samat valmiudet hankkia uutta teknologiaa, eikä välttämättä enää riitä, että optimoi prosessit, tuotteet ja koneet. Kilpailukyky syntyy siitä, kuka osaa parhaiten soveltaa uutta käytäntöön. Oman toiminnan kehittämiseen on siis pakko investoida, koska kansainvälisillä markkinoilla ei pärjää ilman investointeja.

– Teollisuudessa yritysten kehittämisessä tuloksen aikaansaaminen edellyttää ymmärrystä sosiaalisen järjestelmän valmiuksista sekä teknologian kasvavien mahdollisuuksien yhteen sovittamisesta. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisuuden, joka luo perustan yritysten pitkäaikaiselle menestykselle, Suokko päättää.

Next article