Skip to main content
Etusivu » Terveenä työssä » Tehokkuus ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä
Työhyvinvointi

Tehokkuus ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä

Kuvat: Työterveyslaitos ja Unsplash

Virpi Ruohomäki

vanhempi tutkija, työ- ja organisaatiopsykologi, Työterveyslaitos

Työtilat antavat olosuhteet työskentelylle ja ovat siksi tärkeitä niin ihmisten hyvinvoinnille kuin yritysten tehokkuudelle. Kun työ etenee sujuvasti ja ilman keskeytyksiä, se tulee tehdyksi lyhyemmässä ajassa ja laadukkaammin. Pidemmällä aikavälillä virheet, sairauspoissaolot ja ylityötunnit aiheuttavat kustannuksia, jos työtilat eivät tue työntekoa.

– Huomasimme tutkimuksessamme, että työympäristöönsä tyytyväiset henkilöt kokevat myönteistä työnimua enemmän kuin siihen tyytymättömät. Ja mitä tyytyväisempi ihminen on työympäristöönsä ja mitä tarkoituksenmukaisemmiksi hän työtilat kokee, sitä voimakkaammin hän myös tuntee tilojen tukevan tehokasta työskentelyä, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija, työ- ja organisaatiopsykologi Virpi Ruohomäki kuvailee.

Työympäristö on tärkeää suunnitella niin ihmisten ja töiden kuin organisaation ja työprosessien mukaisiksi.

– Analysoikaa, minkälaista työtä organisaatiossa tehdään ja millaisia tiloja ihmiset tarvitsevat. Työntekijöiden ideoita kannattaa kuunnella ja työtä sekä työtiloja kannattaa kehittää rinnakkain, Ruohomäki toteaa.

Monitilatoimisto on tilakonsepteista tuorein

Työterveyslaitos on tehnyt tilasuunnittelun tueksi mallin, jonka avulla kaikki työn ja ihmisen ulottuvuudet perusasioista kognitiiviseen ergonomiaan tulevat huomioiduiksi. Monitilatoimiston ideana on ehkäistä avotilojen tyypillisimpiä ongelmia, kuten häiriöitä ja keskittymisvaikeuksia, ja antaa työntekijöille vaihtelua ja valinnanvapautta. Taustalla on myös se, että useilla aloilla töitä tehdään monipaikkaisesti ja etänä.

– Toimiston voi jakaa esimerkiksi vyöhykkeisiin. Silloin siellä on paikkoja yksilötyölle, äänieristettyjä tiloja puheluille ja keskittymistä vaativille tehtäville, neuvottelutiloja yhteistyölle sekä taukotiloja palautumiselle, Ruohomäki ehdottaa.

Luonnon myönteiset vaikutukset työpaikoille

– Luontoelementeistä tiloissa on saatu uutta tutkimustietoa ja tiedämme myös, että luonnossa liikkuminen ja ikkunanäkymät elvyttävät ja auttavat palautumaan, Ruohomäki kertoo.

Esimerkiksi luontotaulut ja -kuvat odotustiloissa tai kahvihuoneessa antavat ihmisille pieniä elvyttäviä taukoja ja auttavat heitä palautumaan.

– Olisi hyvä tehdä työajasta huokoista niin, että työn lomassa voi elpyä. Ihmiset ovat aika kuormittuneita, erityisesti tietotyön ja hektisen hoitotyön tekijät. Työpäivien huokoisuus ennaltaehkäisee virheitä, edistää tehokasta työskentelyä ja parantaa työn laatua, Ruohomäki muistuttaa.

Next article