Etusivu » Terveenä työssä » Tulevaisuuden työympäristö on monimuotoinen
Etätyö

Tulevaisuuden työympäristö on monimuotoinen

monimuotoinen-tyoymparisto-etatyo
monimuotoinen-tyoymparisto-etatyo
Työterveyslaitoksen vanhemman asiantuntijan Suvi Hirvosen mukaan työympäristö käsitteenä kattaa nykyään yhä vahvemmin muutkin kuin organisaation omat tilat. Kuva: Getty Images

Yritysten on mietittävä työympäristöjään etätyön määrän kasvaessa.

– Toimitiloja ja niiden käyttöä pohditaan juuri nyt niin turvallisuuden ja muuttuneiden tulevaisuuden tarpeiden kannalta kuin työn sisällön näkökulmista. Tietotyö on yhä selkeämmin monipaikkaista tehtävien samalla monimutkaistuessa – hyvän työympäristön tulisi vastata näihin tulevaisuuden haasteisiin, toteaa vanhempi asiantuntija Suvi Hirvonen Työterveyslaitokselta.

Hirvonen kuvailee työympäristön laajentuneen käsitteenä kattamaan yhä vahvemmin muutkin kuin organisaation omat tilat.

– Se käsittää etätyöpaikat kuten kodin, coworking-tilat ja monet muut yksityiset ja julkiset paikat. Kysymys onkin, kuinka pystytään tukemaan hyvinvointia ja työssä jaksamista näissä moninaisissa ympäristöissä myös omien toimitilojen ulkopuolella, Hirvonen toteaa.

Etätyöstä montaa mieltä

Keväällä äkkinäinen siirtyminen etäolosuhteisiin on tehnyt palavereista ruudun välityksellä tietotyöläiselle arkea, halusipa sitä tai ei.

– Esimerkiksi Miten Suomi voi? -tutkimushankkeen ensimmäisten havaintojen mukaan etätöihin siirtyminen on tuonut lievän myönteisiä muutoksia työhyvinvointiin, mutta pitkäaikaisvaikutuksista en vetäisi vielä johtopäätöksiä, Hirvonen toteaa.

Etätyössä on omat haasteensa työympäristön, ergonomian ja tiedon siirtymisen kanssa.

– Etätapaamisissa ei kohdata samalla tavalla kuin kasvokkain tavattaessa ja etänä työyhteisöön kuulumisen kokemus ja työyhteisön tuki voivat jäädä vähäisemmiksi. Myös työssä kohdattavat haasteet ovat yhä monimutkaisempia ja vaativat moniammatillista osaamista, eikä niitä noin vain ratkaista yksin. Nämä tarpeet pitäisi huomioida tilaratkaisuissa.

– Nyt olisi hyvä hetki organisaatiossa miettiä, mitkä ovat ne asiat, joiden takia työpaikalle pitäisi mennä ja milloin on parempi jäädä etätöihin. Ja miten työntekijät houkutellaan takaisin, ainakin välillä. Itse olen sitä mieltä, että hyvä kokonaisuus löytyy ihmisiä kuuntelemalla ja eri vaihtoehtoja yhdistelemällä, Hirvonen summaa.

monimuotoinen-tyoymparisto-etatyo

Ergonomisia ratkaisuja etä-, toimisto- ja hybridityöhön

Next article