Skip to main content
Etusivu » Terveenä työssä » Työ on keskeinen voimavara ja merkityksellisyyden lähde
Johtajuus

Työ on keskeinen voimavara ja merkityksellisyyden lähde

Työn henkisen kuormituksen hallinnassa tulee kiinnittää huomiota myös esihenkilöiden jaksamiseen, Anne Salomaa muistuttaa. Kuva: Markku Lempinen

Suomessa on tehty hyvää työtä fyysisen työturvallisuuden kehittämisessä. Muuttunut työelämä asettaa uusia haasteita työsuojelulle ja työturvallisuuden johtamiselle.

Psyykkistä kuormittavuutta ei voida mitata samalla tavalla kuin fyysisiä vaaratekijöitä. Yksilöillä on myös vastuu oman kuormituksensa tunnistamisesta, hallitsemisesta ja esilletuonnista. Terve kuormitus kasvattaa resilienssiä. Samasta tilanteesta toinen voi kuormittua ja toinen saada energiaa.

Aktiivinen keskustelu psykososiaalisen kuormituksen hallinnasta on tärkeää. Työelämäkeskustelu on turhan usein kuormitus- ja ongelmakeskeistä. Vastuullinen työelämäkeskustelu, voimavaratekijöiden huomiointi ja ratkaisujen etsiminen yhdessä ovat tärkeitä myös tulevaisuuden työntekijöiden kannalta: Talous ja nuoret ry:n vuonna 2022 julkaiseman tutkimuksen mukaan 32 prosenttia nuorista pelkää työelämää. Tämä on huolestuttavaa ja yhdessä on syytä miettiä, mistä tämä johtuu.

Työturvallisuuslakia täsmennettiin kesäkuussa 2023 psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallintaan liittyen. Psyykkistä kuormitusta kasvattavat työn sisältöön, työjärjestelyihin tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät stressitekijät. Osa työntekijöiden kuormituksesta liittyy työelämän ulkopuolisiin tekijöihin.

Työnantajan tehtävänä on luoda turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä edistää työntekijöiden työkykyä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työntekijöillä itsellään on myös vastuu oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä. Osallistava kulttuuri ja psykologisesti turvallinen työyhteisö rohkaisevat tuomaan asioita esille. Työhön liittyvän henkisen kuormituksen hallinnassa tulee kiinnittää huomiota myös esihenkilöiden jaksamiseen.

Esihenkilöt tarvitsevat lisää tukea – eivät lisää sääntelyä

Työturvallisuus ja työkykyjohtaminen nähdään yhä useammin tuottavuutta lisäävänä osana strategista johtamista. Työpaikoilla panostetaan paljon turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) on laatinut yhdessä jäsenliittojensa kanssa työturvallisuuskatsauksen ja -strategian. Lisäsääntely kuormituksen hallinnasta olisi kohtuutonta esihenkilöille, eikä auttaisi työpaikkoja. Turvallinen ja terveellinen työympäristö syntyy yhteistyön kautta, jossa jokaisella työyhteisön jäsenellä on oma tärkeä roolinsa.

Artikkelin on kirjoittanut Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Anne Salomaa.

Next article