Etusivu » Terveenä työssä » Työergonomia – paljon muutakin kuin mukava työtuoli
Etätyö

Työergonomia – paljon muutakin kuin mukava työtuoli

työergonomia
työergonomia
Helajärvi kehottaa hankkimaan hyvät työntekoa tukevat kalusteet ja välineet sekä järjestämään olosuhteet työergonomialle sopiviksi. Kuva: Unsplash

Harri Helajärvi

lääketieteen tohtori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Paavo Nurmi -keskus

Työergonomia koostuu hyvistä olosuhteista ja työasennoista, mutta myös työnteon tauottamisesta niin kehon kuin henkisen vireyden ja työtehon parantamiseksi. 

Millaisia eri tapoja työskentelyyn on työergonomiaa ajatellen?

Ergonomiset työtavat vaihtelevat työstä ja sen luonteesta riippuen. Raskaassa fyysisessä työssä ergonomiassa otetaan huomioon jatkuva fyysinen kuormitus sekä oikeat toimintatavat.

Kevyessä toimistotyössä on omat rasituksensa: staattiset asennot ja pitkäkestoinen paikallaanolo kuormittavat liikkeen puutteesta johtuen. Toisaalta pienetkin jatkuvasti toistuvat liikkeet, kuten epäergonominen hiiren käyttö, voivat aiheuttaa hankalia rasitusoireita.

Miten työn jaksottaminen lisää työnteon tehokkuutta?

Ergonomia ja työteho eivät ole vain ergonomisia huonekaluja ja olosuhteita. Työnteossa on tärkeää vaihtelu ja staattisten työasentojen välttäminen. Ergonomiaa voidaan parantaa työskentelyä säännöllisesti tauottamalla. Jaksamme työskennellä keskittyneesti yhtäjaksoisesti enintään noin 90 minuutin ajan. Tauoilla on siis fysiologian lisäksi suora vaikutus keskittymiseen ja työtehoon. 

Millä tavalla työergonomia huomioidaan etätyössä? 

Etätyössäkin on pidettävä huolta hyvistä työolosuhteista. Ne eivät kotona ole aina samaa luokkaa kuin toimistossa. Etätyössä vietetään myös helposti entistä enemmän aikaa työpöydän ja teknologisten apuvälineiden ääressä. Lukuisat etäkokoukset lisäävät paikallaanolon aikaa. ”Henkistä ergonomiaa” rajoittaa työkavereiden ja yhdessä tekemisen puute.

Millä tavoin työergonomiaa voidaan parantaa?

Hanki hyvät työntekoa tukevat kalusteet ja välineet sekä järjestä olosuhteet. Opettele myös tauottamaan työpäivää. Vaihda työasentoja sopivin väliajoin. Käytä apuvälineitä seisomistyön olosuhteiden parantamiseksi, esimerkiksi keskivartalon ja alaraajojen lihaksia aktivoivaa lautaa.

Koeta rakentaa pientä liikettä työpäivän lomaan – liikkumalla portaissa hissin sijaan, nousemalla ylös tasaisin väliajoin ja tekemällä kevyttä taukojumppaa.

Miten työergonomia nähdään tulevaisuudessa?

Työn fyysinen kuormittavuus on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana selvästi. Runsaan paikallaanolon on todettu liittyvän kasvaneeseen kansantautien ja jopa ennenaikaisen kuoleman riskiin. Siksi istumisen jaksoja työpöydän ääressä kannattaa tauottaa.

Terveyden edistäminen ja työolosuhteet ovat tulevaisuudessa kilpailuetu. Siksi niistä parhaiten huolta pitävät yritykset saavat – ja pitävät – parhaat työntekijät.

Next article