Etusivu » Terveenä työssä » Työsuhdepyöräpalvelun valinnalla on merkitystä
Sponsoroitu

Työsuhdepyöräily on räjähdysmäisessä kasvussa, työmatkoja kuljetaan nyt pyörällä. Rahalliset säästöt ovat merkitykselliset auton jäädessä kotiin.

Erään pörssiyhtiön työntekijä on tyytyväinen hankkimaansa työsuhdepyörään ja erityisesti säästöistänsä.

– Minulle henkilökohtainen hyöty on tärkeämpi kuin valinnanvapaus pyöräedussa. Nousseiden elämisen kulujen vastapainoksi on kiva myös säästää.

Henkilökohtainen hyöty tärkeää

Työsuhdepyöräilyn kasvun myötä pyöräetua tarjoava Electrobike teki tutkimusta haastattelemalla työsuhdepyöräilijöitä, selvittääkseen mitkä asiat vaikuttavat pyörän valintaan. Tutkimustulosten mukaan henkilökohtainen hyöty pyöräedun käytössä on noussut tärkeimmäksi tekijäksi.

Electrobike-pyöräedulla työntekijän keskimääräinen hyöty 3000 € kuukausipalkalla on jopa 45 % hankintahinnasta, verrattuna kilpailijoihin, joilla säästö on noin 23–26 %. Electrobike-pyöräetu on maksutonta työnantajalle, joka mahdollistaa työntekijän tukemisen samalla summalla kuin työnantaja kuluttaisi hallinnointipalkkioihin ulkopuoliselle.

– Onneksi työnantajani kilpailutti palvelut ja halusi tukea hankinnassa. Muuten olisi pyörä jäänyt hankkimatta, kertoi eräs työntekijä.

Toisena tutkimuksessa tuli esille vakuutus. Työntekijät olivat epävarmoja vakuutusehdoista ja mitä ne oikeasti kattavat. Arvokkaat pyörät halutaan pitää turvassa varkailta ja suojaa halutaan myös onnettomuuksien varalle. Electrobike tarjoaa 100 % täysarvovakuuden ilman ikävähennyksiä, mikä mahdollistaa täysin huolettoman käytön ja selkeät korvausehdot.

Kolmanneksi nostettiin pyörähuolto. Osaavaa pyörähuoltoa tarvitaan, kun pyörä halutaan pitää kunnossa päivittäisiin ajoihin. Työntekijät arvostivat myös varaosien nopeaa saatavuutta ja aktiivista viestintää.

Ympäristöystävällistä liikkumista

Electrobike-pyöräedun hallinnointijärjestelmä on täysin kuluton työnantajalle. Kuluttomuus tekee palvelun edun tarjoamisesta täysin riskitöntä työnantajalle. Lisäksi innovaatiot rekisteröinti-, leasingsopimus-, ja palkkahallintoautomaatioissa ovat tehneet Electrobikesta edelläkävijän pyöräetupalvelun tarjoajana. Pyöräedulla kannustat henkilöstön siirtymistä kohti vastuullisempaa liikkumista ja ympäristöystävällisempää arkea.

Yrityksen näkökulmasta, kestävän liikkumisen toimintamallien kehittäminen on tulevaisuudessa pakollista myös tulostavoitteiden näkökulmasta. Pörssiyhtiöissä, liikkumisen päästöjen raportointi tulee velvolliseksi EU:n vastuullisuusraportointidirektiivin voimaantulon myötä 2024. Vaikka raportointivelvoite ei koskisi yritystä suoraan, on todennäköistä, että toimintaa on sellaisten toimijoiden verkostossa, joita velvoite koskettaa. Tämä voi johtaa siihen, että yritys joutuu raportoimaan linkittymisestä kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen, oli yritys direktiivin piirissä tai ei.

Electrobiken hallinnointijärjestelmän ansiosta pystymme tarjoamaan yrityksille datatietoa ilmastoraportoinnin tueksi. Lisäksi pyöräetupalvelun tarjoaminen vaikuttaa myönteisesti työnantajabrändiin ja työntekijäkokemukseen.

Asiakkaiden ja sijoittajien kiinnostus vastuulliseen ja ympäristön kannalta aidosti kestävään liiketoimintaan on kasvanut entistä korkeammalle, mikä edesauttaa myös yritysten saamaa rahoitusta kestäviin ja vastuullisiin hankkeisiin. Raportoinnin ansiosta yritysten on jatkossa entistä helpompi valita kolmansia osapuolia, jotka toimivat eettisesti ja vastuullisesti.

Neljä syytä valita Electrobiken pyöräetu

1. Kuluton palvelumalli mahdollistaa pyöräedun tarjoamisen ilman taloudellista riskiä työnantajalle
2. Työsuhdepyöräpalveluun sisältyy täysarvovakuutus ilman ikävähennyksiä
3. Digitaalinen alusta mahdollistaa pyöräetupalvelun tarjoamisen täysin kuluttomasti
4. Vastuulliset tuotantoketjut, sujuvat takuuprosessit ja ensiluokkainen tuotetietous

pyörä

Kiinnostuitko pyöräedusta?

Ota yhteyttä [email protected] tai lue lisää alta:

Next article