Etusivu » Terveenä työssä » Työterveyshuolto on hyvän työelämän tärkeä kumppani
Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on hyvän työelämän tärkeä kumppani

tyoterveyshuolto-poikkeusoloissa-tyohyvinvointi
tyoterveyshuolto-poikkeusoloissa-tyohyvinvointi
Kuvat: Pexels ja Finla Työterveys Oy

Anu Pekki

hallituksen puheenjohtaja, Suomen Työterveys ry,
toimitusjohtaja, johtava työterveyslääkäri, Finla Työterveys

Työterveyspalvelut pitävät huolta työntekijöiden terveydestä poikkeusoloissa ja työelämän muutoksissa, joiden vaikutukset näkyvät ihmisissä eri tavoin.

Tähän syksyyn liittyy paljon uudenlaisia haasteita. Työpaikoilla saatetaan kokea väsymystä ja ahdistusta poikkeuksellisen kevään jälkeen. Ilmassa on monta kysymystä. Onko työpaikalla tehty kaikki mahdollinen infektioriskin pienentämiseksi? Kuinka etätöissä tai ylipäätään töissä jaksetaan ja voidaan?

Työnantajien ei tarvitse kantaa vastuuta yksin työpaikkojen turvallisuudesta ja työntekijöiden terveydestä sekä hyvinvoinnista. Työterveystoimijoilla on useita käytännön menetelmiä työnantajien avuksi.

Yksi tällainen metodi on suunnattu työpaikkaselvitys, jonka avulla voidaan muun muassa varmistaa, että kaikki tarvittava infektioiden leviämisen estämiseksi on huomioitu työpaikalla. Työterveystoimijat noudattavat aina viimeisimpään tietoon perustuvia viranomaissuosituksia.

Toinen konkreettinen toimenpide on työterveyshoitajan säännölliset yhteydenotot etänä työskenteleville. Kun luonnollinen vuorovaikutus vähenee ja moni on yksin, voi olla ratkaisevaa, että joku kysyy, mitä kuuluu. Kysymys on yhtä merkittävä myös esihenkilöille, joiden kuormitusta työterveyshuolto pystyy keventämään kullekin työyhteisölle sopivilla tavoilla.

Lisäksi työterveystarkastukset voidaan tarvittaessa hoitaa etänä, mutta tärkeintä olisi, ettei niitä siirrettäsi. Erityisesti, jos alaan liittyy terveydelle mahdollisesti haitallisia riskejä, säännöllisistä työterveystarkastuksista tulisi pitää kiinni.

Työterveyshuolto on yhä useammin työelämätaitojen valmentamista

Jo ennen koronavirusepidemiaa moni on kamppaillut työelämässä. Nuoremmissa ikäluokissa opetellaan työelämätaitoja eivätkä odotukset työantajalla ja nuorella aina kohtaa. Kokeneemmilla työntekijöillä puolestaan työelämän muutokset edellyttävät sopeutumiskeinoja. Yksi stressaa työnkuvan jatkuvasta muuntumisesta, toisen innostusta syö sähköisen kehityksen myötä tullut tehtävien yksipuolistuminen.

Työkykyyn vaikuttavat asiat tulee hoitaa nopeasti ja ennakoiden. Esihenkilö on avainasemassa havaitsemaan näitä, mutta myös työterveyspalvelut ovat keskeisessä roolissa ongelmien varhaisessa tiedostamisessa. Varhaisessa vaiheessa asioihin tartuttaessa suunta saadaan muutettua ennen kuin työntekijä hakeutuu lääkärin vastaanotolle työuupumuksen, pitkittyneen stressin tai univaikeuksien takia.

Moni arkinen asia ratkeaa työntekijän ja esihenkilön keskustelulla, mutta tarvittaessa työterveyshoitajan läsnäolo on hyvä apukeino löytää lisäratkaisuja.

Next article