Etusivu » Terveenä työssä » Uupuminen voi johtua merkityksellisyyden kaipuusta
Työhyvinvointi

Uupuminen voi johtua merkityksellisyyden kaipuusta

Kuva: Getty Images

Juho Toivola

työelämäpsykologi, yrittäjä

Teknologian invaasio voi kuormittaa yksilöä niin töissä kuin vapaa-ajalla. Työelämäpsykologi, yrittäjä Juho Toivolan mukaan uupuminen voi johtua myös merkityksellisyyden kaipuusta.

Juho Toivola näkee työssään konkreettisesti teknologian mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet.

Epävarmuus oman työn tulevaisuudesta on lisääntynyt.

– Työnantajat painivat sen kanssa, kuinka saada sopivia osaajia ja kuinka suhtautua siihen, että halutaan tehdä töitä vapaammin, oman elämän ehdoilla. Teknologia voi edustaa mahdollisuutta tai uhkaa, ja oma näkökulma vaikuttaa paljolti siihen kumman linjauksen valitsee, Toivola toteaa.

Esimerkkinä Toivola mainitsee aika- ja paikkariippumattoman työn. Se voi edustaa uhkaa, mikäli se koetaan jatkuvana ’aina töissä’ -tilana, mutta toisella tavalla ajateltuna työmatkustaminen vähenee ja voi keskittyä työn lopputulokseen eikä työhön käytettävään aikaan.

Toivolan mukaan isoissa perinteisissä organisaatioissa muutos ajattelussa ja käytännöissä tapahtuu hitaammin, mutta teknologia tulee murtamaan kaavoja.

– Teknologia on mahdollistanut liiketoiminta-alueiden kasvattamisen, uusien palvelujen kehittämisen ja etätyön myös esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa.

Lisää merkityksellisyyttä

– Tällä hetkellä haasteena on ihmisten kokemuksellisuus siitä, että työelämästä on tullut intensiivisempää ja osittain tästä syyllistetään teknologiaa. Koetaan, että tulisi saada enemmän aikaiseksi, mutta odotukset eivät ole selkeitä. Ja myös epävarmuus oman työn tulevaisuudesta on lisääntynyt.

Nämä kokemukset voivat lisätä tunnetta, että työ olisi raskaampaa kuin aiemmin.

– Perinteiset instituutiot ovat menettäneet merkitystään ja identiteetti ankkuroidaan työelämään. Työrooli koetaan merkityksellisyyden tuojaksi ja työelämän koetaan antavan vastaus siihen, että mikä on minun paikkani maailmassa, Toivola sanoo.

Elämän merkityksellisyyttä tulisikin etsiä myös työn ulkopuolisesta elämästä. Hyvinvointi kasvaa tasapainon myötä.

Next article