Etusivu » Yritystoiminta » Ilmastoasiat vastuullisuusagendan kärjessä
Vastuullisuus

Ilmastoasiat vastuullisuusagendan kärjessä

– Tutkimusten mukaan vastuullisuuteen panostavat yritykset selviävät kriiseistä muita paremmin, kertoo yritysvastuuasiantuntija Angelina Kuokkanen. Kuva: Getty Images

Yritysvastuuverkosto FIBSin yritysvastuuasiantuntija Angelina Kuokkanen kertoo vastuullisuuden ja erityisesti ilmastotekojen näkyvän yritysten käytännöissä.

FIBSin viimeisimmän (2019) yritysvastuututkimuksen mukaan 99 prosenttia yrityksistä pitää vastuullisuutta olennaisena asiana.

– Suurella osalla yrityksistä on strategioissaan kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Vastuullisuuden alle mahtuu teemoja henkilöstön yhdenvertaisuudesta veronjalanjälkeen, mutta näiden joukossa ilmastotoimet korostuvat selkeästi, Kuokkanen sanoo.

Etenkin päästöjen vähentämis- ja energiatehokkuustoimenpiteitä on tehty monissa yrityksissä, mutta mikä puskee näihin muutoksiin?

Kaikki yritykset ovat suoraan tai epäsuorasti riippuvaisia luonnon tarjoamista palveluista.

– Vastuullisuustoimilla varmistetaan tulevaisuuden toimintaedellytykset. Tutkimusten mukaan vastuullisuuteen panostavat yritykset selviävätkin kriiseistä muita paremmin ja kriiseistä toipumisaika on muita lyhyempi. Lyhyellä aikavälillä vastuullisuus nähdään myös erityisesti keinona rakentaa mainetta ja kasvattaa brändin arvoa. Myös selkeät taloudelliset kannustimet ohjaavat proaktiivisuuteen.

Kunnianhimoiset tavoitteet

– Ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää toimia kaikilta yrityksiltä ja arvoketjujen sitouttaminen on keskeistä päästöjen vähentämisen kannalta, Kuokkanen kertoo.

– Suomalaiset yritykset pärjäävät hyvin kansainvälisissä vastuullisuusvertailuissa  ja ne edustavat monilta osin edelläkävijöitä globaalillakin tasolla.

Kuokkasen mukaan lainsäädännön osalta monet yritykset kaipaavat taustatukea kestävän kehityksen edistämiseen, sillä globaaleja haasteita pitää ratkaista ennen kaikkea lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten kautta.  Myös digitalisaation rooli niin kiertotalouden edistämisessä kuin ilmastonmuutoksen torjunnassa on erittäin suuri.

Asiantuntija nostaa esiin myös sen, että ilmaston rinnalla olisi tunnistettava monimuotoisen luonnon huolestuttava tila.

– Luonnon arvot eli luontopääoma tulisi linkittää osaksi yrityksen taloudellista päätöksentekoa, sillä kaikki yritykset ovat suoraan tai epäsuorasti riippuvaisia luonnon tarjoamista palveluista, kuten puhtaasta vedestä ja raaka-aineista.

Next article