Skip to main content
Etusivu » Yritystoiminta » Myös yrittäjä voi saada turvaa työttömyyden varalle
Työttömyys

Myös yrittäjä voi saada turvaa työttömyyden varalle

yrittaja-tyottomyys-tyottomyysturva-yel-myel
yrittaja-tyottomyys-tyottomyysturva-yel-myel
Kuva: Unsplash

Päätoiminen yrittäjä voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassassa (AYT-kassa).

Työttömyysturvan tason voi määritellä itse, mutta sen maksimitaso seuraa maksetun YEL-vakuutuksen tasoa. Yrittäjän työttömyys voi olla seurausta uupumisesta, yrityksen yleisten toimintaedellytysten heikentymisestä, kiristyneestä kilpailutilanteesta, pakollisesta muutosta toiselle paikkakunnalle tai vaikkapa perhetilanteen muutoksesta.

Haasteiden kohdatessa työttömyysturva antaa paremman pohjan luopua kannattamattomasta liiketoiminnasta. Esimerkiksi 20 000 €/vuosi vakuutustasolla yrittäjä voi saada työttömyyskorvausta 13 800 €/vuosi. Pienimpään korvaukseen vaadittava ja kokonaan verovähennyskelpoinen vuotuinen työttömyyskassan jäsenmaksu on alle 180 €/ vuosi.

Kuka voi liittyä kassan jäseniksi

Työttömyysturvaa voivat saada YEL- ja MYEL -vakuutettujen yrittäjien (vähintään edellytettävä minimitaso 12 326 €/vuosi), lisäksi tietyin edellytyksin myös yrityksessä työskentelevät työntekijän eläkelain mukaan vakuutetut (TyEL-vakuutetut) ja yrittäjän perheenjäsenet. Kuitenkaan pelkkä yrityksen omistaminen ei vielä tee henkilöstä yrittäjää, vaan yrityksessä on aina myös työskenneltävä. Niissä tilanteissa, joissa yritystoiminta on sivutoimista ja yrittäjä toimii myös palkkatyössä, kannattaa työttömyysturva useimmiten hoitaa palkansaajien työttömyyskassojen kautta.

Yrittäjäksi katsotaan esimerkiksi johtavassa asemassa oleva henkilö, joka omistaa itse vähintään 15 % tai yhdessä perheensä kanssa 30 % yrityksestä. Johtavaksi asemaksi katsotaan pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet, toimitusjohtaja sekä tasaomisteisen yhtiön osakkaat, joista jokaisella on vähintään 15 % omistusosuus. Mikäli yrittäjä ei itse ole johtavassa asemassa, hänen on yksin tai perheensä kanssa yhdessä omistettava vähintään 50 % yrityksestä.

Mikäli yrittäjälle on ehtinyt kertyä työttömyysturvaa palkkatyöstä ennen yrittäjyyttä, kannattaa kassan jäseneksi siirtyä viimeistään kolme kuukautta yrittäjyyden aloittamisen jälkeen. Palkansaajana hankittu työttömyysturva voidaan tällöin siirtää katkotta yrittäjän työttömyysturvaksi. Palkansaajakassan jäsenyys loppuu joka tapauksessa viimeistään 18 kuukautta päätoimisen yrittäjyyden aloittamisesta.

Next article