Etusivu » Yritystoiminta » Positiivinen kassavirta antaa vapauden toimia
Sponsoroitu

Kannattavakin yritys voi kaatua kassakriisiin. Erityisen tärkeää kassan hallinta on nopeasti kasvavalla yrityksellä, tai yrityksellä, jolla likviditeettitilanne on jostain muusta syystä tiukka.

Tuotannollisella yrityksellä rahankierto voi kestää useita kuukausia. Yritys joutuu maksamaan raaka-aineet ja komponentit yleensä lyhyellä maksuajalla, kun taas tuotanto ja toimitus vievät oman aikansa. Isojen asiakkaiden vaatimat maksuajat voivat olla jopa 90 päivää ja samaan aikaan monet kiinteät, kulut kuten tilat ja palkat on maksettava kuukausittain.

– Kassan riittävyyttä voi seurata monella tavalla. On tyypillistä, että edellä esitetyn kaltaisessa tilanteessa yrityksen pitää rahoittaa myymänsä tuote vähintään 90 päivän ajan ja toisinaan jopa tätäkin pidempään. Ketjua on kuitenkin mahdollista lyhentää ja myyntisaatavat voi muuttaa rahaksi heti. Myymällä myyntilaskut ennustettavuus helpottuu ja kassavirran suunnittelu on helpompaa. Rahoitus helpottaa tuotantosuunnittelua ja logistiikkaa, varastonkierron optimointia ja ostoissa voidaan hyödyntää kassa-alennuksia, kertoo Finance Link Oy:n toimitusjohtaja Robert Malmström.

Kuva: Finance Link Oy

– Raha tuottaa yrityksessä paremmin kuin myyntisaamisissa. Investoinnit voi tehdä tulorahoituksella ja lainaa ei tarvitse hakea pankista. Voi tarttua eteen tuleviin tilaisuuksiin, kun oma likviditeetti on kunnossa. Monet isot yritykset rahoittavat toimintaansa pitkillä maksuajoilla ja maksajana toimivat alempana ravintoketjussa olevat alihankkijat, Malmström painottaa.

Moderni laskurahoitus auttaa yritystä keskittymään ydintoimintaansa

Finance Link Oy:n ratkaisu asiakkaidensa kassanhallintaan on laskurahoitus, jossa myyntisaatavat siirtyvät yrityksen taseesta Finance Linkin taseeseen. Finance Link hoitaa reskontran, yritys saa rahat heti ja voi keskittyä omaan liiketoimintaansa.

Finance Linkin palveluvalikoima on kattava. Laskurahoituksessa yritys myy luottokelpoiset laskunsa ja Finance Link kantaa luottoriskin. Pitkäaikaisten ja luotettavien asiakkaiden myyntisaatavissa olevan pääoman voi vapauttaa myös factoring-rahoituksella, jossa luottoriski jää yritykselle, mutta rahat saa käyttöön heti. Kustannustehokas kassankierto sekä taloushallinnon ulkoistaminen Finance Linkille vapauttavat yrityksen aikaa tuottavampaan työhön.

Koska Finance Link arvioi sujuvan liiketoiminnan kokonaisedellytyksiä asiakaskohtaisesti eikä pelkän luottoluokituksen perusteella, rahoituskynnys on matalampi. Vastaavasti rahoitusaste on korkeampi, usein jopa sata prosenttia. Finance Linkin palvelu on nopeaa, tiedon rahoituksen etenemisestä saa aina saman päivän kuluessa. Myös rahat saadaan tilille usein jo samana päivänä.

Yrityslaina mahdollistaa yrityksen kehittämisen ja investoinnit, suuriin tarjouspyyntöihin vastaamisen ja eteen tuleviin mahdollisuuksiin tarttumisen. Yrityslaina sopii kaikenkokoisille yrityksille, niin mikroyrityksille kuin pörssiyhtiöillekin.

Alihankintarahoitus puolestaan helpottaa sekä oman käyttöpääoman että omien alihankkijoiden käyttöpääomatilanteen hallintaa. Samalla, kun päämies vahvistaa omaa kassatilannettaan, hän turvaa myös alihankkijoiden rahankierron. Turvaamalla alihankkijan taloutta yritys voi rakentaa pitkäaikaisia kumppanuussuhteita.

Rahoituspalveluiden ohella Finance Link tarjoaa asiakkailleen osaavaa ja kustannustehokasta apua yrityksen lakiasioiden hoitoon sekä verkkolaskupalvelun. 

Suomalaisen yrittäjän luotetuin rahoituskumppani

• Rahoitusaste voi olla jopa 100 prosenttia. Kiinteään ja läpinäkyvään hinnoitteluun ei kuulu piilokuluja.
• Nopea, helppo ja selkeä asiakaspalvelu näkyy 97 prosentin asiakastyytyväisyytenä.
• Asiakasta palvellaan niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina, eikä asiakasta jätetä pulaan.

Next article