Etusivu » Yritystoiminta » Tunnista organisaatioon kohdistuvat riskit
Sponsoroitu

Yksikään yritys ei ole täysin suojassa tietomurroilta tai muilta kyberhyökkäyksiltä. Organisaation on kuitenkin tärkeää tunnistaa riskit, joiden realisoituessa sen jatkuvuus on vaarassa.

Yrityksiin kohdistuvien kyberhyökkäysten määrä on rikkonut kaikki ennätykset vuonna 2020, ja esimerkiksi kiristyshaittaohjelmia oli yli 400 prosenttia enemmän aiempiin vuosiin verrattuna. Kuitenkin edelleen vain osa organisaatioista kiinnittää Aonin Pohjoismaiden kyberasiantuntija Amine Menaan mukaan riittävästi huomiota yrityksen kyberturvallisuuteen. 

– Yritykseen kohdistuva kyberhyökkäys aiheuttaa usein vakavia häiriöitä liiketoiminnalle ja toimitusketjuun sekä yrityksen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Lisäksi se voi vaikuttaa haittaavasti myös asiakkaisiin.

Mikään organisaatio ei voi kokonaan poistaa tietomurron uhkaa, mutta riskejä ja uhan vaikutuksia on mahdollista kuitenkin merkittävästi vähentää.

– Tämä edellyttää ennakoivaa riskienhallintastrategiaa sekä vahvaa valmiutta reagoida mahdollisiin häiriötilanteisiin, Menaa sanoo. 

Aon auttaa riskien ja taloudellisten vaikutusten arvioinnissa 

CyQu on Aonin kehittämä online-työkalu, jonka avulla kerätään tehokkaasti yritystoimintaan liittyvät kyberriski- ja tietoturvatiedot. Näin vallitsevasta kybermaturiteetista kyetään muodostamaan vertaisanalyysin sisältämä kattava kuva. 

– CyQun avulla määritellään myös organisaation riskienhallinnan kehityskohteet ja näiden painotusalueet, Aon Finlandin kybervakuutusasiantuntija Christa Heinonen kertoo. 

Kybervaikutusten analyysin tarkoitus taas Heinosen mukaan on tunnistaa yrityksen liiketoiminnalle kriittisimmät kyberskenaariot sekä kvantifioida tunnistettujen skenaarioiden taloudelliset vaikutukset organisaatiolle. 

– Samalla analyysi määrittää, miten yrityksen nykyinen vakuutusohjelma reagoi mahdollisen kyberhyökkäyksen aiheuttamiin tapahtumiin. Analyysi auttaa yritystä myös arvioimaan tarvittavan kybervakuutuksen vakuutus-
määrän.

Next article