Skip to main content
Etusivu » Yritystoiminta » Ulkoistamisen uudet tuulet
Digitaaliset palvelut

Ulkoistamisen uudet tuulet

ulkoistus
ulkoistus
Yritykset ovat joutuneet yhä enemmän tarkastelemaan digitaalisten ratkaisujensa toimivuutta. Kuva: Getty Images

Ulkoistus ja ulkoistamisen tarve eivät vaikuttaisi olevan vähenemässä, joten ulkoistusta käytetään tulevaisuudessa edelleen. Todennäköisesti tarve ja määrä vain jatkavat kasvuaan. Ulkoistukseen liittyvät tarpeet ja suuntaus kehittyvät kuitenkin vastaamaan nykypäivän digitalisoituvia tarpeita, jotta ulkoistusta tarjoavat yritykset pystyvät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Nykyinen COVID-19-tilanne on ajanut yritykset entistä enemmän tarkastelemaan sitä, että heidän digitaaliset ratkaisunsa ovat toimivia. Myöskään työn tekemisen paikalla ei olekaan enää niin merkitystä, vaan sillä, että työt saadaan tehtyä, jolloin joudutaan panostamaan toimiviin ratkaisuihin ja mahdollisiin hankintoihin. Tärkeää IT-ulkoistuksessa on edelleen ammatillisten taitojen arvon korostaminen, eli haetaan osaamista, jota ei omasta talosta löydy, ja jota ei ole kannattavaa hankkia yrityksen sisälle.

Strateginen kumppanuus useamman kuin yhden toimittajan kanssa

Ulkoistaminen siirtyy ja kehittyy rakentamaan perinteisten arvoverkostojen (value networks) sijaan enemmän joustavia ja skaalautuvia arvoverkostoja. Tämä saattaa ilmetä myös siten, että ei käytetä vain yhtä ulkoistusta tarjoavaa yritystä tai konsulttitaloa (single-vendor), vaan hyödynnetään useamman toimittajan (multi-vendor) lähestymistapaa, varsinkin IT-ulkoistuksessa.

Multi-vendor-lähestymistapa mahdollistaa sen, että yritysten erilaiset tarpeet ulkoistetaan eri IT-palveluita tarjoaville yrityksille. Asiakas voi ulkoistaa esimerkiksi IT-arkkitehtuuriin, mikropalveluihin, pilvipalveluihin, tekoälyyn, data-analytiikkaan, koneoppimiseen liittyvät tarpeet ja palvelut sekä kaikki muut IT-kehittämiseen liittyvät palvelut useille eri yrityksille. Asiakas voi myös valita ne toimittajat, joilta saa parhaimman palvelun ja tuloksen näihin tarpeisiin. Toki asiakkaat voivat edelleen haluta ja valita ”yhden talon” -palveluntarjoajia, jotka tarjoavat ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin, mutta useamman tarjoajan hyödyntäminen voi avata asiakkaille uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia.

Digitaalinen muutos kiihdyttää IT-ulkoistusta

Nykytilanteessa pienyritykset sekä startupit tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ulkoistusta tarjoaville yrityksille. Pienyritykset ovat alkaneet siirtyä entistä enemmän ulkoistamaan prosessejaan, jotta voivat muun muassa leikata kustannuksiaan, keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, ratkaista kapasiteettihaasteitaan sekä saada parempaa laatua. Ulkoistus mahdollistaa myös pienyritysten tehokkuuden kasvattamisen, asiantuntijoiden tuen saamisen toiminnan kehittämiseen sekä tuotteiden nopeaan tuomiseen markkinoille.

Ulkoistus ei siis ole mikään helppo tai nopea ratkaisu ongelmiin. Se vaatii huolellista suunnittelua, tavoitteellista ulkoistustoiminnan rakentamista, päivittäistä operatiivisen toiminnan johtamista sekä nopeaa reagointia eri tilanteisiin ja haasteisiin. Yksistään ei riitä, että tehdään ulkoistussopimus, vaan yritysten tulee oppia toimimaan yhdessä uusien toimintatapojen kautta, ja toimintatavat tulee kouluttaa kaikille osapuolille.


Kirjoittaja Anne-Maarit Majanoja (FT) on ohjelmistotekniikan yliopisto-opettaja Turun yliopistolla.

Next article