Skip to main content
Etusivu » Yritysturvallisuus » Jokaisella on oikeus turvalliseen ympäristöön
Sponsoroitu

Eri tienkäyttäjäryhmät huomioiva hyvä työmaa- tai liikennesuunnitelma on avainasemassa liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden takaamisessa. On tärkeää, että merkkien ja opasteiden määrä on harkittu, sillä määrä ei aina korvaa laatua.

– Hyvin ja turvallisesti toteutetulla suunnitelmalla voidaan myös vähentää päästöjä, parantaa liikenteen välityskykyä sekä vähentää rattiraivoa. Tien päällä työskentelevät eivät ole siellä kiusatakseen, vaan turvaamassa kaikkien ohikulkua. Digitaalisilla VMS-opastetauluilla voidaan stressitasoa laskea, sillä ne kertovat autoilijoille ajantasaisen tilanteen, Ramudden Oy Ab:n aluepäällikkö Henri Mäkinen toteaa.

– Kymmenen tai viidentoista minuutin viivästys tien päällä saattaa sotkea ammattikuljettajien työrytmiä ja aiheuttaa valtavaa psyykkistä kuormitusta. Ammattiliikenteessä on minuuttiaikataulu, jatkaa asiakkuuspäällikkö Tomi Tokee.

Kokemus, että sama paikka on työmaana useaan otteeseen, voi aiheuttaa turhautumista. Töiden suunnittelun kannalta olisikin järkevää käydä avointa vuoropuhelua alueen tulevista hankkeista ja arvioida voisiko liikennejärjestelyjä hallinnoida erillisillä urakoilla. Tämä vähentäisi logistiikan tuomia päästöjä ja jokainen urakoitsija voisi keskittyä omaan osaamisalueeseensa.

Turvallisesti kotiin joka päivä

Psykologista turvallisuutta ja työmaiden turvallisuuskulttuuria voidaan parantaa kannustamalla tie- ja rakennustyömailla avoimeen vuoropuheluun. Nykyisten käytänteiden haastaminen helpottaa turvallisuushavaintojen tekemistä ja jakamista matalalla kynnyksellä.

– Turvallisuus on työviihtyvyyden keskiössä. Teemme töitä joka päivä sen eteen, että kaikki pääsevät turvallisesti kotiin riippumatta siitä työskenteleekö työmaalla tai ajaako vain ohitse. Panostamme myös paljon erilaisiin koulutuksiin, jotta työntekijämme osaisivat tunnistaa riskejä ja vaaroja. Koulutustemme aiheita ovat muun muassa esihenkilön työturvallisuusvastuut, psykososiaalinen kuormitus työssä, työkyvynjohtaminen, päihdehaitat työssä sekä eväitä asioiden tuloksekkaaseen käsittelyyn, kertoo hallintojohtaja Camilla Smolsky Angervo.

– Jokainen teko ja summa, jotka käytämme turvallisuuteen maksaa itsensä takaisin monin kerroin. Ramuddenilla sekä tytäryhtiöillämme Trafinolla ja Savon Kilvellä on matalat organisaatiot, meillä ei ole varaa jättää huomioimatta tärkeintä: ihmisiä ja heidän hyvinvointiaan sekä turvallisuuttaan. Monesti pieni lisäpanostus on parantanut mahdollisuuksiamme pärjätä kilpailussa niin toimeksiantojen kuin työnantajakuvankin osalta. Meillä ei ole tarkoitus mennä sieltä mistä aita on matalin vaan haluamme olla omissa toimissamme alan paras. Samalla kannamme vastuumme myös yhteiskunnallisien tavoitteiden saavuttamiseksi, Angervo jatkaa.

Työmaita suunniteltaessa ja toteutettaessa kannattaa valita sellaisia kumppaneita, jotka panostavat vastuullisuuteen. Työmaan digitalisointi ei ainoastaan lisää turvallisuutta ja edistä kestävää kehitystä, vaan myös parantaa työmaiden toimivuutta ja kustannustehokkuutta.

Ramudden luo kokonaisvaltaisia työturvallisuusratkaisuja tietöihin, rakennuksiin, tiloihin, rautateille sekä muihin infrastruktuuriprojekteihin. Ramuddenin arvot – lähellä, määrätietoinen ja välittävä – näkyvät toiminnan, tuotteiden ja suunnitelmien jatkuvan kehittämisenä. Ramudden auttaa turvaamaan julkiset paikat, joissa liikkuu paljon ihmisiä.

Lue lisää Ramudden Globalista

Yrityksen vastuullisuusraporttiin vuodelta 2023

Tutustu
digitaaliseen työmaahan

Next article