Skip to main content
Etusivu » Yritysturvallisuus » Kohti yksin työskentelevien turvallisuuden automatisointia
Sponsoroitu

Työntekijöiden turvallisuuden merkitystä työpaikalla ei voi liikaa korostaa. Pelkästään Suomessa rekisteröitiin vuonna 2023 yli 92 000 työtapaturmaa (tvk.fi). Se on yli 250 työtapaturmaa päivässä.

– Korkean riskin ympäristöissä, kuten vankiloissa ja psykiatrisissa laitoksissa, nopea apu ei ole vain hyödyllistä vaan välttämätöntä. Yksintyöskentelyn lisääntyminen esimerkiksi terveydenhuollossa, vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemusalalla, kotihoidossa ja turvallisuusalalla korostaa luotettavien turvallisuusjärjestelmien tarvetta entisestään. Ascom Oy:n maajohtaja Kari Narva painottaa tehokkaiden viestintäkanavien tarvetta sen varmistamiseksi, että kriittinen tieto saavuttaa oikean henkilön oikeaan aikaan, jolloin apu on aina lähellä.

Työnantajille investointi kestäviin turvallisuuteen liittyviin prosesseihin ei ole vain moraalinen velvollisuus vaan myös liiketoiminnallinen välttämättömyys. Kyky reagoida nopeasti hätätilanteisiin parantaa työntekijöiden turvallisuuden tunnetta ja tuottavuutta sekä vähentää taloudellista vastuuta. Työtapaturmien seuraukset ulottuvat välittömän inhimillisen kärsimyksen yli; ne aiheuttavat myös toiminnan häiriöitä, lisäkustannuksia sekä mahdollisesti mainehaittaa ja oikeudellisia seuraamuksia yritykselle.

Kriisitilanteissa nopea reagointi on ratkaisevaa. Teknologisten ratkaisujen on oltava intuitiivisia ja mahdollisuuksien mukaan automatisoituja. On myös kriittistä varmistaa, että hälytyksiin reagoidaan viipymättä, mikä suojaa sekä avun tarpeessa olevaa henkilöä että organisaation toimintaa. Priorisoimalla henkilöstön turvallisuuden yritykset voivat luoda turvallisen, tehokkaan ja kestävän työympäristön.

Terveydenhuollosta teollisuuteen

– Ascomin innovatiivinen lähestymistapa ulottuu terveydenhuollon lisäksi eri toimialoille varmistamaan, että turvallisuus on etusijalla erilaisissa työympäristöissä. Ascomin mobiililaitteet ovat paitsi kestäviä ja sopivia haastaviin ympäristöihin, ne tarjoavat myös joustavuutta niin asiakkaan omissa verkoissa kuin pilvipohjaisissa järjestelmissäkin. Työturvallisuuteen liittyvät toiminnallisuudet, kuten integroitu hälytyspainike ja riistotoiminto, tuovat turvaa myös haasteellisille teollisuuden toimialoille, Narva muistuttaa.

Kyky integroitua saumattomasti olemassa olevaan infrastruktuuriin tukee yhtenäisiä ja tehokkaita työnkulkuja sekä parantaa työvoiman tuottavuutta ja turvallisuutta. Lisäksi tarjolla on turvallinen viestintäkanava, joka muistuttaa tuttuja kuluttajakäytössä olevia viestisovelluksia. Paikannusteknologian ja -laitteiden avulla voidaan varmistaa, että yksin työskentelevät työntekijät ovat paikannettavissa niin sisä- kuin ulkotiloissakin.

Ascomin mobiililaitteet tukevat jatkuvaa tilannetietoisuutta, turvallisuutta ja työnkulkujen hallintaa liikkuvaan työhön

– Saumaton integraatio muihin hälytyslähteisiin.
– Paikannusjärjestelmä mahdollistaa vapaan liikkumisen niin sisä- kuin ulkotiloissakin.
– Laaja valikoima paikannustekniikoita infrapunasta ja Bluetoothista DECT-paikannukseen.
– Useita vaihtoehtoja liikkuvien tiimien työnkulkujen tukemiseen.

Oletko kiinnostunut parantamaan työpaikkasi turvallisuutta ja tilannetietoisuutta?

Next article