Etusivu » Yritysturvallisuus » Kyber- ja informaatiouhkiin varautuminen ja vastaaminen edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä
Kyberturvallisuus

Kyber- ja informaatiouhkiin varautuminen ja vastaaminen edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä

Kyber- ja informaatiovaikuttaminen kietoutuvat toisiinsa tavoin, joita voi olla vaikea ennakoida. Kuva: Getty Images

Toiminta- ja turvallisuusympäristömme muutos haastaa organisaatioiden johtamisen, tilannekuvatoiminnan ja viestinnän uusilla tavoilla. 

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa kyberturvallisuutta koskevan ajantasaisen ja oikean tiedon saatavuus on tärkeää. Tämän oikean tiedon hyödyntäminen tilanteiden johtamisessa on elinehto. Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tehtävänä on olla tämän tiedon tuottajana. Toimintaympäristössämme nouseviin uudenlaisiin uhkiin varautuminen ja vastaaminen edellyttävätkin organisaatioiden riskien- ja jatkuvuudenhallinnalta sekä johtamiselta ketteryyttä.

Kyber- ja informaatioympäristö kietoutuvat toisiinsa

Kyber- ja informaatiovaikuttamisesta puhutaan tänä päivänä paljon. Vielä mennä vuosina näitä kahta saatettiin pitää toisistaan irrallisina, mutta todellisuudessa kyse on saman kolikon kahdesta eri puolesta. Molemmista vaikuttamisen keinoista löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Niissä hyödynnetään samankaltaisia tekniikoita ja teknologioita. Myös toimijoistakin löytyy yhtäläisyyksiä.

Vaikuttamistoiminnan tekniikat ja teknologiat kehittyvät jatkuvasti. Tulevaisuudessa esimerkiksi tekoäly voidaan valjastaa entistä vahvemmin erilaisiin vaikuttamiskeinoihin, joiden tarkoituksena on horjuttaa yhteiskuntia ja sen eri instituutioita. Kyber- ja informaatiovaikuttaminen kietoutuvat toisiinsa tavoin, joita voi olla vaikea ennakoida.

Uhkiin varaudutaan ja niitä torjutaan joka päivä

Julkisessa keskustelussa esiin nousee helposti erilaiset uhat, mutta vähemmälle huomiolle tuppaa valitettavasti jäämään keinot, joilla yhteiskuntamme eri toimijat ja sektorit varautuvat ja vastaavat näihin uhkiin. Uhkiin varaudutaan ja niitä torjutaan joka päivä. Tarvittaessa hyödynnetään varajärjestelyjä, joiden avulla häiriöiden vaikutuksia pystytään minimoimaan ja palveluita pitämään toiminnassa.

Viestinnän merkitys korostuu

Digitalisoituneen yhteiskunnan uhkiin varautumisessa ja vastaamisessa korostuu luottamuksen ja viestinnän merkitys. Luottamus ansaitaan joka päivä toimimalla avoimesti ja vastuullisesti. Aktiivinen viestintä tukee tätä. Vanha viestinnän viisaus on se, ettei sellaista asiaa ole olemassa kuin informaatiotyhjiö. Tyhjiöt täyttyvät aina. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos emme itse viesti aktiivisesti omista asioistamme, joku muu tekee sen meidän puolestamme. Tämän päivän viesti- ja informaatiotulvassa on tärkeää, että organisaatiot kiinnittävät huomiota strategiseen viestintäänsä.

Uhkiin varautuminen ja vastaaminen edellyttävät yhteistyötä

Suomalaisen yhteiskunnan varautumisen pitkät perinteet ja yhteiskunnan läpileikkaava yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat herättäneet maailmalla viime aikoina suurta kiinnostusta ja ihailua. Yhteistyötä on rakennettu pitkäjänteisesti kokonaisturvallisuuden periaatteiden mukaisesti. Koska yhteiskuntamme turvallisuus kuuluu kaikille, tarvitsemme jokaisen panosta sen rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Tämä koskee myös kyberympäristössä esiin nousevia uhkia.

Kirjoittaja Sauli Pahlman on Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtaja.

Next article