Skip to main content
Etusivu » Yritysturvallisuus » Telineiden turvallisuudessa ei voida tehdä kompromisseja
Sponsoroitu

Ulla Partanen

liiketoimintajohtaja

Ramirent Oy

Peter Hildén

työsuojelupäällikkö

Ramirent Oy

Oikein suunnitelluilla ja asennetuilla telineillä mahdollistetaan turvalliset työskentelyolosuhteet sekä telineillä työskenteleville että kiinteistössä asuville ja ohikulkijoille.

– Kommunikointi tilaajan, telineiden käyttäjän ja telinetoimittajan välillä on oleellista. Jo tarjousvaiheessa on käytävä tarkasti läpi telineen tarve ja käyttötarkoitus sekä ympäristö ja olosuhteet, joihin teline on tulossa. Lähtötiedot ovat oleellisia, esimerkiksi tuleeko teline ruuhkakohteeseen vai käyttääkö sitä yksi timpuri? Kuinka suurelle määrälle ihmisiä per neliömetri teline mitoitetaan? Telinetoimittajan on osattava kysyä oikeita kysymyksiä, sanoo Ramirent Oy:n liiketoimintajohtaja Ulla Partanen.

– Teräsrakenteita pidetään kestävinä, joten käyttäjät voivat ajatella, että niitä voidaan ylikuormittaa. Teräksissä on kuitenkin huomattavia eroja. Eurot tarjouskilpailujen Excelissä eivät aina ole vertailukelpoisia, lisää Ramirentin työsuojelupäällikkö Peter Hildén.

Miten varmistetaan, että telineillä työskentely ja niiden käyttö on turvallista?

– Ympäristön turvallisuus asennustöiden ja käytön aikana varmistetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Huomioon otetaan niin jalankulun katokset, lumilipat, ajoesteet kuin liikenteen ohjauskin. Tilausvaiheessa sovitaan vastuunjaosta Ramirentin ja asiakkaan kesken. Näin kaikki osapuolet ovat tietoisia omista vastuualueistaan ja velvollisuuksistaan, mikä edistää projektin sujuvaa ja turvallista etenemistä. Kun asiakas on hyväksynyt suunnitelman, suunnittelija ja työnjohtaja käyvät ratkaisun vielä läpi ennen työn aloittamista, kertoo Partanen.

– Haluamme olla mukana suunnittelun varhaisessa vaiheessa, jotta voimme valita parhaan toteutustavan. Näin varmistamme, että telineet palvelevat kaikkia käyttäjiä mahdollisimman hyvin niin rakennustyömaalla kuin teollisuudessakin, ja että ne vaativat mahdollisimman vähän muutoksia käytön aikana, Hildén jatkaa.

Ramirentin oma teline- ja sääsuojasuunnitteluosasto suunnittelee kaikki vaativammat kohteet. Kaikki suunnittelijat täyttävät valtioneuvoston asetuksen määrittelemät suunnittelijan pätevyysvaatimukset.

Laatua ja telineiden turvallista käyttöä valvova työnjohto on avainroolissa, sillä asennuksissa käytetään paljon alihankintaa. Ramirent käyttää paljon aikaa alihankkijoidensa osaamisen kehittämiseen. Laajan perehdytyksen lisäksi järjestetään muun muassa putoamissuojaus- ja lumenpudotuskoulutuksia. Vuosittain tehdään tuhansia turvallisuushavaintoja, jotka käsitellään eri yksiköissä, sovitaan korjaavat toimenpiteet ja järjestetään tarvittaessa tietoiskuja tai koulutusta. Osa havainnoista on myös positiivisia. Nekin käydään läpi ja hyviä käytäntöjä pyritään jakamaan muillekin. Ramirent on mukana RT:n telinejaostossa, jossa turvallisuusaiheista keskustelua ja kokemuksia jaetaan myös kilpailijoiden kesken. On tärkeää, että turvallisuusasioita viedään yhdessä eteenpäin.

Toimintaohje ohjaa turvallista tekemistä

Telineprojektin eri vaiheet ja niihin liittyvät vastuut on kuvattu tarkasti Ramirentin toimintaohjeessa. Telineratkaisut suunnittelee aina pätevä suunnittelija, ja asennuksia ja purkuja valvoo osaava työnjohtaja. Hyvässä telineprojektissa huomioidaan

– asiakkaan tarpeet
– suunnittelun ja työnjohdon osaaminen työn turvallinen suorittaminen, turvavarusteet, putoamissuojaus sekä työympäristön varmistaminen sekä työn tekijöille että ohikulkijoille
– vastuukysymysten täsmällinen sopiminen sekä hyvä kommunikaatio tilaajan ja toimittajan välillä

Ramirent on Suomen ja Euroopan suurimpia toimijoita teline- ja sääsuoja-alalla.

Lue lisää monipuolisista ratkaisuista erilaisiin teline- ja sääsuojaustarpeisiin

Next article